Kategorie
08:29:47
sobota, 19 września 2020

Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Liczba wejść:
Doradztwo i nadzór

Biuro Doradczo-Usługowe BHP oferuje swoje usługi w zakresie doradztwa:

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:Proponujemy między innymi:
 • doradztwo z zakresu bhp

 • weryfikację i uzupełnianie dokumentacji związanej z BHP

 • prowadzenie dokumentacji powypadkowej pracowników

 • szkolenie nowo zatrudnionych pracowników w ramach szkolenia wstępnego ogólnego

 • pomoc w dokonaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • opracowywanie analiz i statystyk związanych z bhp w miarę potrzeby

 • reprezentowanie „Zleceniodawcy” w ww. sprawach przed PIP, PIS, PSP i innymi w razie potrzeby

 • kontrolę stanowisk pracy

 • informowanie o stwierdzonych zagrożeniach

 • doradztwo w opracowywaniu regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż.

 • ocenę ryzyka zawodowego


DORADZTWA PRAWNEGO:
stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

PRAWA PRACY:
sprawy wynikające ze stosunków pracodawca – pracownik oraz relacji pracodawca – instytucja /np. Sąd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Skarbowy/,


UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
doradztwo i sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, ubezpieczenie emerytalno-rentowe,

PRAWA CYWILNEGO:
sporządzanie i pomoc w zawieraniu umów cywilnoprawnych, sporządzanie pism procesowych.F.H.U. "FASADEXTAR" Tarnów - miejsce I Kraków 2014

FHU GL - II miejsce Kraków 2012

Akcent Studio - I miejsce Kraków 2011

KPP Dąbrowa Tarnowska - Wyróżnienie 2010 Kraków (7 MB)

M&R Wojnicz - I miejsce 2010 Kraków (6 MB)

NZOZ UNIDENT Dabrowa Tarnowska - I miejsce 2010 Kraków (2 MB)

M&R Wojnicz - II miejsce 2006 Kraków (15 MB)

BS Szczucin - III miejsce 2006 Kraków (15 MB)

Elplc Tarnów - I miejsce 2008 Kraków (6 MB)

Jan Pabian Dąbrowa Tarnowska - II miejsce 2007 Kraków (26 MB)

Piekarnia A. Kijak Dąbrowa Tarnowska - III miejsce 2005 Jawor (1 MB)

REG-TRANS s.c. - III miejsce Kraków 2009 (12 MB)


Instrukcja w archiwum dot czynników biologicznych

Instrukcja w Archiwum

Instrukcje do archiwum różneDyplomy PIP dla pracodawców 2006

II miejsce J. Pabian Dabrowa T. w konkursie PIP - 2007

II miejsce M&R Wojnicz w konkursie PIP - 2006

III miejsce Bank w Szczucinie w konkursie PIP 2006

Nagroda dla najlepszego uczestnika PP

Nagroda dla najlepszego uczestnika PP

Nagroda dla najlepszego uczestnika PP

Nagroda dla najlepszego uczestnika PP

Targi Poznań

Wręczenie certyfikatu 2006

Wyróznienie Wrocław PIP

REG-TRANS s.c. - III miejsce Kraków 2009

Spotkanie z przewodniczacym OSPSBHP w Tarnowie

Wręczenie certyfikatu 2010 przez prof. D. Kodadecjką CIOP-PIB

Wręczenie certyfikatu w 2009 CIOP-PIB

Wykłady CIOP-PIB 2010