Kategorie
06:46:46
sobota, 19 września 2020

Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Liczba wejść:
O Firmie

Biuro Doradczo-Usługowe BHP powstało w 1997 r. w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Firma ma siedzibę w Dąbrowie Tarnowskiej (powiat: dąbrowski, województwo: małopolskie).

Od początku swojej działalności Biuro D-U BHP organizowało i prowadziło szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zajmowało się pełnieniem obowiązków służby bhp dla zakładów pracy.

W grudniu 1997 roku Biuro uzyskało wpis do ewidencji placówek niepublicznych kształcenia ustawicznego Kuratora Oświaty w Tarnowie i zostało zarejestrowane pod nr 51/30/97, co potwierdziło jakość i profesjonalizm w działalności szkoleniowej. Była to jedna z pierwszych firm szkoleniowych posiadająca taki wpis.

Wykładowcy tematyki bezpieczeństwa i ochrony pracy od początku byli dobierani selektywnie, co ugruntowało pozycję Biura D-U BHP na rynku szkoleniowym. Wiedza, doświadczenie zawodowe, przygotowanie praktyczne i profesjonalizm to cechy konsultantów-wykładowców.

Biuro D-U BHP dysponuje własną salą wykładową, a także realizuje zlecenia w siedzibach przedsiębiorstw lub korzysta z wynajmowanych sal przygotowanych do tych celów. Biuro posiada profesjonalne pomoce dydaktyczne: sprzęt audio-wideo, projektory multimedialne, plansze, fantomy, filmy, książki i broszury.

Nasi klienci wyrażają aprobatę i zadowolenie z oferowanych im form szkolenia i doradztwa.

Biuro Doradczo-Usługowe BHP poszukuje ciągle nowych dróg rozwoju przez podnoszenie kwalifikacji osób i jakości usług, świadcząc je kompetentnie, fachowo i kompleksowo.

Biuro aktywnie współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie co ugruntowało i potwierdziło silną pozycję na rynku oraz profesjonalizm. Współpraca z CIOP-PIB zaowocowała przyznaniem certyfikatu eksperta ds. BHP certyfikowanego przez ten Instytut 26 listopada 2004 r.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte na naszej stronie internetowej przybliżą Państwu działalność Biura Doradczo-Usługowego BHP i zachęcą do nawiązania współpracy z naszym Ośrodkiem.



Prezentacja firmy (PowerPoint)