Kategorie
03:18:15
niedziela, 06 grudnia 2020

Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Liczba wejść:
Nasze publikacje

Niezabezpieczony pomost przyczyną wypadku spawacza
Stosowanie rękwic ochronnych w obrębie wirujących części
Niedostosowanie centrum obróbczego przyczyną wypadku przy pracy
Brak instrukcji bezpiecznego postępowania przy opróżnianiu silosu ppoż
Praca w pobliżu czynnej linii elektroenergetycznej
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 12
Niesprawna Linia produkcyjna przyczyna wypadku przy pracy
Niesprawne rusztowanie przyczyna upadku z wysokości
Stan nietrzeźwości nauczyciela w przedszkolu a bezpośrednie narażenie na niebezpieczeństwo innej osoby
Upadek z cysterny - eksperyment rzeczoznawczy i oględziny miejsca wypadku
Wejście mechanika pod przyczepę samochodu przyczyna wypadku
Polemika biegłego sądowego z zakresu BHP z pełnomocnikiem powoda dotycząca wypadku przy pracy
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz.11
Brak zabezpieczeń ścian wykopu przyczyną wypadku przy pracy
Tolerowanie wykonywania pracy bez uprawnień przy agregacie tynkarskim
Zabezpieczenie placu budowy
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz.10
Rozładunek elementów przyczyną wypadku przy pracy
Niedostosowanie prasy mimośrodowej do minimalnych wymagań BHP przyczyną wypadku przy pracy
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz.9
Szkolenie z pierwszej pomocy a umiejętność jej udzielania przez kierowców
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz.8
Ergonomia a wypadek w pracy rolniczej w opinii biegłego sądowego
Porażenie kombajnisty prądem elektrycznym
Nieostrożność inżyniera robót - przyczyną wypadku przy pracy
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz.7
Upadek w pracy podczas patrolowania
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz.6
Wadliwa organizacja pracy - przyczyną upadku z wysokości
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz.5
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz.4
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz.3
Przeciążenie pracą - przyczyną niewywiązania się z obowiązków służbowych. cz.2
Przeciążenie pracą - przyczyną niewywiązania się z obowiązków służbowych. cz.1
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz.2
Szkolenie z pierwszej pomocy, cz.1
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców
Alkohol oraz brak uprawnien budowlanych - przyczynami wypadków przy pracy
Najlepszy z najlepszych - o postaci biegłego sądowego słów kilka
Współczesny terroryzm - Zagrożenie terrorystyczne
Zagrożenie terrorystyczne
Praca na wysokości - upadek, skutki, pierwsza pomoc, cz. II
Praca na wysokości - upadek, skutki, pierwsza pomoc, cz. I
Zdrowy wpływ śmiechu oraz Postępowanie w sytuacji zadławienia
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców biorących udział w akcji "Nie bój się ratować życia innym!"
Czy uprawianie sportu jest zdrowiem i panaceum na wszystko ?
Problemy ewakuacyjne w placówkach ochrony zdrowia
Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładach pracy
VI Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie"
Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli
Postępowanie w przypadku wstrząsu
Odreagowywanie stresu i agresji w pracy
Zawał serca w wyniku nadmiaru obowiązków
Stres
Postępowanie w przypadku udaru mózgu (wylew)
Zakres ingerencji Państwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu do stanowisk pracy o szczególnym charakterze
Kontrola pod kontrolą - najczęściej spotykane uchybienia w oświacie
Kierownik w cukrowni - bezpieczeństwo pracy
Udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zranienia ostrymi narzędziami
Konferencja o bezpieczeństwie w Czchowie
Gimnazjaliści uczą kierowców pierwszej pomocy na drodze krajowej E75 w Czchowie
BHP w Policji - Podstawowe zasady bezpiecznej służby funkcjonariusza Policji
Apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy
Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa - "Weekend bez ofiar" 24.06.2011r.B jak biegły sądowy - cz. III
B jak biegły sądowy - cz. II
B jak biegły sądowy - cz. I
Po co nam system ratowniczy ? - cz. II
Po co nam system ratowniczy ? - cz. I
Sposoby na uatrakcyjnienie szkoleń BHP oraz wykorzystanie w nich technik manipulacji
Problemy funkcjonariusza Policji związane z codzienną służbą
Ryzyko zranienia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
Misiaczki z suszarką w Czchowie
Nie bój się ratować życia innym !
Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem przy pracy
Promotor BHP 3/13 - Nie bój się ratować życia innym!
R jak ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocyBHP Porady 3.2012 - Ekspozycja zawodowa pracowników na krew"Drogówka" doskonali umiejętności z zakresu pierwszej pomocy
Jakie wymagania powinny być spełnione przy organizowaniu szkolenia z pierwszej pomocy ?
Ubezpieczyciel odmówił wypłacenia odszkodowania z policy OC
Etykieta w bhp
Zadania biegłego z zakresu bhp przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych


Zagrożenia w zawodzeie policjanta
SERWIS BHP - INFOR "Jak należy postępować podczas rozładunku towaru przy użyciu żurawi"
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców biorących udział w akcji "Nie bój się ratować życia innym !"Negatywny wpływ czynników biologicznych na personel szpitalnyJak zapobiegać występowaniu reakcji uczuleniowej u pracowników sekcji higieny w szpitalu?Jak zapobiegać występowaniu reakcji uczuleniowej u pracowników sekcji higieny w szpitalu?


Biegaj bezpiecznie!BHP w służbie zdrowia - pole elektromagnetyczneNie bój się ratować życia innymUdostępnianie dokumentacji medycznej zespołowi powypadkowemuPacjenta teżtrzeba dźwigać!