Kategorie
01:14:54
poniedziałek, 21 października 2019

Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Liczba wejść:
Ryzyko zawodowe

Ocena ryzyka zawodowego


Środowisko pracy kształtowane jest przez szereg czynników, także szkodliwych dla zdrowia a nawet życia. Zatem prawie każda praca związana jest z ryzykiem zawodowym, czyli prawdopodobieństwem wystąpienia takich niepożądanych zdarzeń takich jak wypadki lub choroba zawodowa.

Chcąc pomóc pracodawcom w wypełnieniu powyższego obowiązku, Biuro Doradczo-Usługowe BHP występuje z ofertą wykonania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie w oparciu o następującą procedurę:

  • Powołanie zespołu oceniającego ryzyko zawodowe

  • Przegląd stanowisk pracy

  • Klasyfikacja czynności wykonywanych na stanowisku

  • Identyfikacja zagrożeń

  • Analiza ryzyka zawodowego

  • Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego

Archiwum ryzyko zawodowe

Archiwum ryzyko biologiczne

Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym

Teoria do ryzyka