Andrzej Dziedzic nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego

Polska Press sp. z o.o  chce nagrodzić osoby, które w 2019 r. wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach. Tytuły Osobowość Roku Gazeta Krakowska i Dziennik Polski przyzna w pięciu kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, polityka - samorządność i społeczność lokalna, biznes oraz nauka. W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA" Kolegium Redakcyjne nominowało Andrzeja Dziedzica.

Więcej…

 

Sport to zdrowie

Zalety sportu można by mnożyć, jednak pamiętajmy, że każda aktywność fizyczna zaczyna być szkodliwa od momentu, gdy przestaje sprawiać nam przyjemność, a więc staje się obowiązkiem. Nie rezygnujmy z uprawiania sportu, jednak róbmy to z głową.

Uprawianie sportu wciąga, sprzyja redukcji wagi ciała i szybszej regeneracji sił. Lepszy sen nocą, nieuleganie przesileniom pogodowym i zwiększenie odporności to tylko niektóre z zalet uprawiania sportu. Sport poprawia wydolność układu krwionośnego i oddechowego. Odpowiednio dobrany wysiłek fizyczny może pomóc w walce z nadwagą, nadciśnieniem tętniczym czy osteoporozą.

Więcej…

 

Zdrowych radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019

 

Potwierdzenie kompetencji zawodowych

Podczas ostatniego spotkania roboczego członków Sieci Ekspertów ds. BHP odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2020 rok.

Więcej…

 

Ławnik sądowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz  art.160 §1 i art. 163 §1  ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. – Prawo  o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z  późn. zm.) Rada Miejska  w Dąbrowie Tarnowskiej po rozpatrzeniu opinii Zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika sądowego do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023 oraz po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy wybrała: Andrzeja Stanisława Dziedzica (Uchwała Nr XIV/158/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy).

Więcej…

 

12. ogólnopolska konferencja ATESTU

W dniach 19-22.11.2019 r. w Zegrzu odbyła się już 12. ogólnopolska konferencja ATESTU.  Podczas konferencji korzystając z wiedzy uznanych ekspertów z różnych dziedzin prelegenci wskazywali skuteczne i praktyczne środki redukcji ryzyka zawodowego. Są one wielorakie i w różny sposób można wdrażać je w firmach. W trakcie dyskusji uczestnicy poruszyli temat zarządzania bhp i jaka jest obecnie kondycja służby bhp.

 

Więcej…

 

Ćwiczenia „EGIDA – 19” w Dąbrowie Tarnowskiej

17 listopada 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się ćwiczenia pn. „EGIDA – 19”, w których udział wzięli rezerwiści z powiatu dąbrowskiego. Ćwiczenia te miały na celu praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Policjanci w praktyczny sposób sprawdzili, jak działa system powoływania rezerwistów w sytuacji zagrożenia kraju.

Więcej…

 

VIII konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”

W dniach 14-16.10.2019 r. odbyła  się VIII edycja Konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” zorganizowana przez PROMOTORA BHP pod patronatem honorowym Wyższego Urzędu Górniczego oraz patronatem merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach Przemysł – Górnictwo oraz Grupy Celsa Huta Ostrowiec, która zgromadziła blisko 100 uczestników.

Więcej…

 

Ćwiczenia ewakuacyjne ZOZ

W dniu 9.10.2019 r. przeprowadzono kolejne ćwiczenia ewakuacyjno-szkoleniowe w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Więcej…

 

Niepełnosprawny w ruchu drogowym - bądź wyrozumiały!

8.10.2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy wraz z Komendą Powiatowa Policji, Państwową Strażą Pożarną oraz Biurem D-U BHP z Dąbrowy Tarnowskiej zorganizował V edycję "Niepełnosprawny w ruchu drogowym - bądź wyrozumiały!" poświęconą przełamywaniu barier wśród osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym.

Więcej…

 

Jak postępować w nagłych wypadkach by być bezpiecznym - WTZ szkoli się

W dniu 1.10.2019 r. podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej byli uczestnikami szkolenia "Jak postępować w nagłych wypadkach by być bezpiecznym". Tematyka obejmowała zagadnienia związane z powiadamianiem służb ratunkowych, postępowaniem z poszkodowanym w sytuacjach złamań, oparzeń i ran ciętych, RKO, praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego oraz samoobrony.

Więcej…

 

Oddział ZUS w Tarnowie zaprasza na cyk szkoleń w ramach akcji: "Tydzień przedsiębiorcy"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie zaprasza w dniach 23 – 27 września 2019 r. do udziału w ogólnopolskiej akcji “Tydzień przedsiębiorcy”. To cykliczne przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, którzy chcą się dowiedzieć więcej o obowiązujących przepisach. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będą kampanie: “Zatrudniam legalnie” oraz “Masz wybór”.

Więcej…

 

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy jest ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (t.j: Dz.U. 2015 poz. 567). Społeczny inspektor pracy (właściwie zakładowy społeczny inspektor pracy) - pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu.

Więcej…

 

Harcerz zawsze bezpieczny

„Harcerz jest zawsze ..... BEZPIECZNY” - pod takim tytułem odbyło się szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym, pierwszej pomocy, samoobrony i ochrony przeciwpożarowej. Uczestnikami kursu była 6 Drużyna Starszoharcerska z Jurkowa (6DST Wilcza Hufiec Brzesko).

Więcej…

 

„Żyj aktywnie!” - Dzień Osób z Niepełnosprawnością 17 maja 2019 r.

Z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnością ZUS wraz z partnerami organizuje w wielu miastach Polski wydarzenia pod hasłem „Żyj aktywnie!”. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje i zainspirować się rozmawiając z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ITS oraz innymi osobami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Więcej…

 

WIELKANOC

 

 
Więcej artykułów…