Model wsparcia osób niepełnosprawnych (projekt)

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społecznymi na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla osób niepełnosprawnych środowiska pracy. Projekt spójny jest z celem szczegółowym nr 2 PO WER: Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Więcej…

 

Bezpłatne zajęcia z KRAV MAGA (samoobrona) z okazji DNIA KOBIET

"BĄDŹ BEZPIECZNA" Jest to szkolenie poświęcone samoobronie i bezpieczeństwu kobiet nakierowane na naukę rozpoznawania i deeskalacji zagrożeń oraz skuteczne rozwiązanie niebezpiecznych sytuacji.

Więcej…

 

REALIZUJEMY SZKOLENIA z PIERWSZEJ POMOCY dla pracowników OŚWIATY

29 listopada 2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy dotyczące przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach. Nowe przepisy mówią, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019 r., czyli są to osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki.

 

Więcej…

 

Warsztaty dla Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniach 12-13 lutego 2019 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczy w warszawie odbyły się warsztaty dla Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.

Więcej…

 

Recertyfikacja - RATOWNIK KPP

Ratownik to osoba uprawniona do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i spełniająca wymagania z art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. Tytuł ratownika uzyskuje się po ukończeniu 66-godzinnego kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Daje on najwyższe uprawnienia dla osób nie mających wykształcenia medycznego.

 

Więcej…

 

Zdrowych radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019

 

Potwierdzenie kompetencji zawodowych

Podczas ostatniego spotkania roboczego członków Sieci Ekspertów ds. BHP odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2019 rok.

Więcej…

 

Kompetencje eksperta bhp ds. oceny realizacji projektów inwestycyjnych i doradczych

Zgodnie z uchwalonymi zmianami do ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773) od 1 stycznia 2018 r. przyznawanie dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy będzie odbywało się w drodze konkursu. Zasady tego konkursu będzie ustalał prezes w regulaminie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu. Natomiast oceną przedstawianych przez przedsiębiorców wniosków i projektów zajmie się Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytut Badawczym, którego pracownicy wystąpią w roli ekspertów.

Więcej…

 

WTZ gasi pożar

8 listopada 2018 r. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej wzięli udział w szkoleniu PPOŻ.. Szkolenie  miało dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwszym etapem było omówienie i wyjaśnienie co to jest pożar, jakie mogą być jego przyczyny, jak należy się zachować oraz jakie podjąć kroki w razie jego rozprzestrzenienia. Uczestnicy zostali poinformowani o tym jak ważna jest szybka i sprawna ewakuacja z pomieszczeń, w którym powstało zagrożenie pożarowe.

Więcej…

 

VII Konferencja CZYNNIK LUDZKI A KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

Celem konferencji jest budowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa w polskich zakładach pracy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za BHP. Konferencja tworzy pole wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk i pozwala na spotkanie się w jednym miejscu przedstawicieli największych spółek, co umożliwia ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także wspiera prewencję wypadkową.

Więcej…

 

Dyplom Uznania od MINISTER Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Andrzeja Dziedzica

2 października o godzinie 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 65-lecia służby BHP oraz 25-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Więcej…

 

Dzień bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Gromniku

28 września w Zespole Szkół w Gromniku, odbył się Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa pod hasłem "Bądźmy bezpieczni".

 

Więcej…

 

Ćwiczenia ewakuacyjne w ZOZ

W dniu 18.07.2018 r. przeprowadzono kolejne ćwiczenia ewakuacyjno-szkoleniowe w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Więcej…

 

Wręczenie nagród finalistom konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!"

21.06.2018 r. zostały wręczone nagrody finalistom konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!". W imieniu Burmistrza finalistów powitał - Zastępca Tadeusz Płachta i nie ukrywał zadowolenia z sukcesów młodzieży.

Więcej…

 

Piknik Rodzinny w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Tarnowie

Festyn Rodzinny w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Tarnowie był okazją dla najmłodszych aby wykazać się swoimi umiejętnościami przed rodzicami. Był polonez, krakowiak, recytacja wierszy oraz wiele piosenek w wykonaniu przedszkolaków, które były przygotowane do tego wydarzenia przez nauczycieli. Podczas pikniku nie zabrakło różnych atrakcji dla wszystkich.

Więcej…

 

Gimnazjaliści uczą pierwszej pomocy kierowców na drodze krajowej w Czchowie

8 czerwca br. parking przy zaporze wodnej na Dunajcu w Czchowie obok kompleksu „Łaziska” po raz kolejny stał się miejscem akcjiNIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!. Aura zgotowała nam niesamowite doznania cieplarnianeŚmiech

Więcej…

 
Więcej artykułów…