Dąbrowa Tarnowska z akcją „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” na V Międzynarodowym Kongresie PRC

W dniach 8 - 10 czerwca 2011 r. odbył się w Krakowie V Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji, pod hasłem: „Rozpoznaj nagłe zatrzymanie krążenia i działaj zgodnie z Algorytmem 2010”.

Honorowy Patronat nad Kongresem przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Bronisław Komorowski. Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego należy implementować Wytyczne Resuscytacji 2010 ERC?” wygłosił Członek Honorowy Polskiej Rady Resuscytacji Profesor Bernd Bottiger z Uniwersytetu w Kolonii.

W czasie trzech dni obrad, w ponad 30 sesjach naukowych, warsztatach oraz szkoleniach okołokongresowych, udział wzięło pond 1000 uczestników z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Na różnego typu panelach przedstawione zostały najważniejsze nowe, praktyczne aspekty Wytycznych 2010. Program dostępny pod adresem: http://www.kongres.prc.krakow.pl/PROGRAM_pelny.pdf Oto przykłady tematów niektórych sesji naukowych przedstawianych podczas Kongresu:
• Postępy w resuscytacji: defibrylacja, leki, monitorowanie
• Prewencja nagłego zatrzymania krążenia
• Aktualne rekomendacje w zapewnianiu drożności dróg oddechowych w resuscytacji
• Medycyna Katastrof
• Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 


Akcja „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” została doceniona przez Polską Radę Resuscytacji. Prezes Rady, prof. dr hab. med. Janusz Andres zaprosił autora akcji Andrzeja Dziedzic właściciela Biura Doradczo-Usługowego BHP z Dąbrowy Tarnowskiej do wzięcia udziału w Kongresie, aby przewodniczył w bloku tematycznym „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Wyniki, doświadczenie i wnioski związane ze znajomością udzielania pierwszej pomocy wśród ankietowanych kierowców i ich współpasażerów biorących udział w akcji na polskich drogach zostały przedstawione w prezentacji: „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! - akcja o charakterze prewencyjno-szkoleniowym na polskich drogach”, która dostępna jest pod adresem
http://www.bhpdziedzic.pl/download/nie_boj_sie_ratowac_zycia_innym_prc_krakow_2011.pdf
Wyniki akcji za 2010 r. opublikowane na: http://www.bhpdziedzic.pl/download/bp_3_2011.pdf

Trzy dni obrad to wymiana cennych doświadczeń pomiędzy osobami, które traktują ratowanie życia innym jako sprawę najważniejszą. Tematem, który kilkakrotnie był poruszany było ujednolicenie systemu nauczania pierwszej pomocy w naszym kraju gdyż pomimo kilku przepisów w dalszym ciągu nie jest ta kwestia realizowana ze skutkiem zadawalająąym. W dalszym ciągu można zaobserwować niechęć osób postronnych w udzielaniu pierwszej pomocy innym i dlatego celem akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” jest przełamywanie barier w udzielaniu pierwszej pomocy wśród Polaków.
Wytyczne ERC 2010 są dostępne pod adresem: http://www.prc.krakow.pl/2010/index.html

Galeria zdjęć