„Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” szkoły gimnazjalne Czchów

30 maja 2011 r. odbył się drugi etap finału konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa - NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM”, w którym udział wzięła młodzież gimnazjalna gminy Czchów. Każdą z sześciu szkół reprezentowało 5-u zawodników. 24 maja uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań, z zakresu pierwszej pomocy. Pytania nie wykraczały poza poziom wiadomości, z którymi młodzież powinna być zapoznana na zajęciach w szkole.
W konkursie praktycznym jako pierwsze stanęło do rywalizacji gimnazjum z ZSiP w Złotej. O godzinie 8.00 zawodnicy wraz ze swoim opiekunem zjawili się na placu przed szkołą.
Od prowadzącego konkurs otrzymali zadanie: „Jesteście świadkiem wypadku samochodowego na drodze obok szkoły. W aucie jest 1 poszkodowany (kierowca) przytomny, narzeka, że coś go boli ale za bardzo nie wie co się stało. Widać krew. Jest czerwony na twarzy a w środku auta są rozsypane orzeszki ziemne. Drzwi po stronie pasażera są otwarte. Czuć wokół auta spaleniznę i widać, że spod maski auta wydobywa się lekki dymek.
Do dyspozycji Waszej jest to, co znajduje się w bagażniku auta. Jakie jest Wasze postępowanie? Przeprowadźcie badanie urazowe poszkodowanego. Powiadomcie Pogotowie Ratunkowe i zdajcie relacje co zdiagnozowaliście. Wykonajcie potrzebne interwencje.”

Zadaniem młodzieży było wyciągnięcie poszkodowanego z samochodu bo mogło dojść do jego zapalenia i przetransportowanie go w bezpieczne wyznaczone miejsce, dokonanie szybkiego badania urazowego i wykonanie potrzebnych opatrunków oraz powiadomienie służb ratunkowych. Do dyspozycji drużyn były: kamizelki odblaskowe, jednorazowe rękawiczki, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, środki opatrunkowe oraz szyny Kramera.

Fantom będący „kierowcą” miał następujące obrażenia: otwarte złamanie przedramienia i ranę ciętą głęboką dłoni prawej, oparzenie przedramienia ręki lewej, złamanie otwarte uda i złamanie podudzia prawego. W lewym udzie znajdowało się wbite ciało obce. Wszystkie grupy poradziły sobie z tym zadaniem. Widać było, ze młodzież dużo ćwiczyła i nie są im obce procedury postępowania w takich sytuacjach.

Następnie każdy z uczestników musiał wykonać 5 cykli resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO): 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze. Oceniano płynność, ilość uciśnięć i efektywność wdechów. Jedna osoba musiała dodatkowo wykazać się swoimi umiejętnościami przy obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

W zadaniu, które uczniowie otrzymali była informacja: „Drzwi po stronie pasażera są otwarte.” Powinno to zasugerować uczestnikom, że w wypadku jeszcze ktoś uczestniczył. Podczas gdy ostatni zawodnik kończył zadanie związane z ADE, zjawił się drugi poszkodowany, który na oczach wszystkich przewrócił się. Uczniowie powinni na ten fakt zareagować, kontynuować akcje ratowniczą i ułożyć go w pozycji bezpiecznej bocznej według wszystkich podstawowych zasad oraz zweryfikować meldunek do służb ratunkowych.

Każda szkoła miała taki sam scenariusz działania.

Postawa młodzieży, która podjęła się rywalizacji w konkursie tego typu i działania na rzecz ratowania drugiej osoby jest godna podziwu i naśladowania. Niektórym poszło troszkę lepiej, innym mniej. Jedni lepiej poradzili sobie z diagnozowaniem poszkodowanego, a innym lepiej szło opatrywanie ran i zakładanie opatrunków usztywniających (szyn Kramra). Ale to nie ma znaczenia. W tym konkursie wszyscy uczestnicy zasługują na miano mistrzów a niejeden starszy mógłby się od nich dużo nauczyć.

Jeszcze jedna rzecz o której warto napisać. Po zakończonej konkurencji w ZSiP w Złotej, młodzież powiedziała: „Proszę innym grupom życzyć od nas powadzenia.” Za te słowa mają od organizatorów ratowniczy „SZACUN”.

 

Klasyfikacja drużynowa:
1. ZS Tworkowa
2. ZS Jurków
3. ZSiP Domosławice
4. ZS Tymowa
5. ZSiP Złota
6. PG Czchów

Organizatorzy gratulują wszystkim biorącym udział w konkursie i życzą dalszych sukcesów.