Pierwsza pomoc na drogach Czchowa

  „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM” (kontynuacja)
– tym razem byliśmy w Czchowie.

Tym razem pogoda dopisała!
22 października 2009 r. po raz drugi została przeprowadzona akcja „Nie bój się ratować życia innym!”. Po Dąbrowie Tarnowskiej, następną gminą, która wzięła udział w tym przedsięwzięciu był Czchów. Organizatorami akcji byłi: Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic w Dąbrowie Tarnowskiej, Komenda Powiatowa Policji – Wydział Ruchu Drogowego w Brzesku, Burmistrz Czchowa oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie.
Akcja miała na celu propagowanie udzielania pierwszej pomocy, a uczestnikami krótkiego szkolenia byli zatrzymani przez policjantów kierowcy, którzy między godziną 11 a 14-tą 22.X.2009 r. przejeżdżali obok zapory w Czchowie. Rutynowa kontrola policji kończyła się pytaniem skierowanym do prowadzących pojazdy: „czy chce pan/pani wziąć udział w symulacji udzielania pierwszej pomocy?”. Kierowcy nie odmawiali uczestnictwa, a nawet do wspólnej akcji przystępowali razem ze swoimi współtowarzyszami podróży. Do rutynowej kontroli zatrzymano 24 kierujących, a w ćwiczeniach wzięło udział ponad 30 osób.
Do dyspozycji kierowców były fantomy do nauki BLS/AED. Każdy kierowca po wypełnieniu krótkiej ankiety i testu z zakresu znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, mógł pod okiem instruktora sam spróbować swoich sił przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Według organizatorów - akcja przyniosła pożądany efekt.
Czy zadowoleni byli zatrzymani do kontroli kierowcy? Z obserwacji ćwiczących, ich zachowań i rozmów można wnioskować, że tak! Wyrażali aprobatę, gratulowali pomysłu i zachęcali do kontynuacji takich akcji promujących udzielanie pierwszej pomocy.
Każdy z kierujących biorących udział w ćwiczeniach otrzymał: ustnik do sztucznego oddychania jak również broszury lub filmy promujące zdrowe i bezpieczne miejsce pracy.