Spotkanie Oddziału Tarnów w ramach OSPSBHP

W dniu 8.01.2010 r. odbyło się spotkanie „opłatkowe” Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Tarnowie.
Gościem honorowym był Prezes OSPSBHP Marek Nościusz, który wręczył dyplom uznaniowe za działalność na rzecz Stowarzyszenia Stanisławowi Kwaśny. Następnie Prezes OSPSBHP nawiązał do planu pracy na rok 2010, w którym jako najważniejsze wyzwania stanowią konferencja organizowana w ramach MTP „SAWO-2010” oraz w miesiącu wrześniu – Kongres BHP.