ku pamięci tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem 10.04.2010 r.

Drzewa świadkowie niemi, strażnicy katyńskiej ziemi, znów ich liście rosą płaczą, na dramat Polaków patrząc.

Pamięci Wszystkich, którzy tam zginęli!