EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KONKURS „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA” – ROZSTRZYGNIĘTY.
W dniu 17.06.2010 r. nastąpił finał konkursu „EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA” rozgrywanego pomiędzy szkołami podległymi Urzędowi Miejskiemu w Czchowie. Organizatorami ww. przedsięwzięcia byli: Urząd Miejski i MOKSiR z Czchowa oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej.
Ideą wspomnianego konkursu było propagowanie bezpiecznych zachowań, a przede wszystkim udzielania pierwszej pomocy. Nacisk i nauka uczestników konkursu była ukierunkowana na badaniu urazowym poszkodowanego wg wytycznych ITLS, resuscytacji krążeniowo oddechowej połączonej z użyciem automatycznego defibrylatora wg wytycznych ERC i umiejętnym powiadamianiu służb ratunkowych.
W czasie roku szkolnego 2009/2010 wybrana młodzież z każdej ze szkół przygotowywała się do konkurencji z pomocą Biura BHP (przeszkolonych bezpłatnie ok. 200 uczniów z podstaw udzielania pierwszej pomocy), a w późniejszym czasie przez swoich nauczycieli.
Nauczyciele mający przygotować uczniów do konkursu zostali przeszkoleni z zakresu obowiązującego na konkursie.
Opracowane zostały prezentacje multimedialne do ww. zagadnień i przekazane uczestnikom tak, aby wszyscy wg tych samych standardów i wytycznych nabyli wiedzę potrzebną do udziału w konkursie.

Konkurs przebiegał w kilku cyklach.
1. Akcja „Nie bój się ratować życia innym na drogach Czchowa”www.bhpdziedzic.pl/fotki/pierwszapomoc/nie_boj_sie_ratowac_zycia_innym_na_drogach_Czchowa.pdf
2.Wyłonienie reprezentantów szkół do konkursu w trzech kategoriach (eliminacje):
- w kategorii 1 (dzieci z klas od I do III) - uczestnicy wykonują zadanie plastyczne w dowolnej formie rysunek, malunek, wyklejanka itp.. Prace indywidualne na temat bezpieczeństwa pracy, nauki lub udzielania pierwszej pomocy.
- w kategorii 2 (młodzież z klas od IV do VI) – uczestnicy brali udział w dwóch częściach konkursu: pisemnej, polegającej na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru dotyczącego pierwszej pomocy oraz wykonaniu zadania praktycznego – ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, wykonanie resuscytacji krążeniowo oddechowej, zawiadomienie służb ratunkowych itp. Były to zadania indywidualne.
- w kategorii 3 (młodzież z gimnazjum) - w konkursie w dwóch częściach brały udział drużyny pięcioosobowe czyli pisemna polegała na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru dotyczącego pierwszej pomocy. Zadanie praktyczne to wykonanie resuscytacji krążeniowo oddechowej, zawiadomienie służb ratunkowych, szybkie badanie urazowego poszkodowanego, opatrywanie ran i transport. Były to zadania indywidualne i zespołowe.
3. W dniu 4.04.2010 r. został rozstrzygnięty konkurs w kategorii I i II, a gimnazjaliści (kategoria III) napisali test sprawdzający.
4. Każda z drużyn gimnazjalnych przed finałem jeszcze raz została praktycznie przeszkolona z zagadnień egzaminacyjnych przez Biuro BHP. Podczas tych zająć przeprowadzony był również próbny alarm PPOŻ. całej szkoły.
5. 17 czerwca 2010 r. po niesamowitej rywalizacji gimnazjalistów został zakończony konkurs z „EDUKACJI dla BEZPIECZEŃSTWA”.
Po zakończeniu rywalizacji gimnazjalistów, do przybyłej młodzieży godzinną prelekcję wygłosił (w tym czasie jury konkursu podliczało wyniki przeprowadzonych konkurencji) st. inspektor pracy inż. Zygmunt Waśko z sekcji prewencji i promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Tematem było bezpieczeństwo dzieci w rolnictwie st. inspektor pracy inż. Zygmunt Waśko z sekcji prewencji i promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.
6. 24.06.2010 r. Burmistrz Miasta mgr Marek Chudoba ogłosił zakończenie konkursu dziękując wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Następnie Z-ca Burmistrza mgr Józef Żurek i właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP mgr Andrzej Dziedzic oraz Dyrektor MGOSiR mgr Elżbieta Ogiela ogłosili oficjalne wyniki konkursu i wręczyli ufundowane nagrody.

Podsumowując, można stwierdzić, że młodzież wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z udzielania pierwszej pomocy. W konkursie, na szczeblu eliminacyjnym wzięło udział ponad 200 uczestników. W ścisłym finale rywalizowało między sobą 67 osób (dzieci i młodzieży).
Zdobyta podczas prowadzonego konkursu wiedza przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich.
Wnioski uczestników konkursu:
1. Powiadamianie służb ratunkowych jest priorytetem.
2. Badanie urazowe poszkodowanego jest bardzo przydatne do oceny poszkodowanego i przekazania istotnych informacji służbom ratunkowym.
3. Transport poszkodowanego jest trudny, szczególnie kiedy nie dysponujemy specjalistycznym sprzętem.
4. Dorośli obawiają się udzielać pierwszej pomocy gdyż niepotrzebnie analizują ewentualne konsekwencje podczas gdy dzieci i młodzież nie myśli w taki sposób.

Mamy nadzieje, że to nie jedyny konkurs i że temat ten będzie kontynuowany w przyszłości.

Oficjalne wyniki kursu „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA”
Kategoria I – plastyczna
I MIEJSCE
A.J. KOŁODZIEJ kl. II Zespół Szkół w Tworkowej
II MIEJSCE
MATEUSZ SOWA kl. I Zespół Szkół w Tworkowej
III MIEJSCE
TOMASZ FILIPEK kl. I Zespół Szkół w Jurkowie
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE
ANNA LIPIŃSKA kl. Ia Zespół Szkół w Czchowie
OLIWIA GAJDA kl.I Zespół Szkół w Złotej
WIKTORIA MIELEC kl. I Zespół Szkół w Domosławicach
WYRÓŻNIENIA
ANNA MATLAK kl. II Zespół Szkół w Czchowie
GRZEGORZ KIERCZAK kl. I a Zespół Szkół w Czchowie
NATALIA PAWŁOWSKA kl. III Zespół Szkół w Domosławicach
KAMILA FALKIEWICZ kl..I Zespół Szkół w Jurkowie
PATRYCJA POTOCZEK kl..I Zespół Szkół w Jurkowie
ANGELIKA POTERA kl..I Zespół Szkół w Jurkowie
KAROLINA BEDNAREK kl. I Zespół Szkół w Tymowej
MILENA BODURKA kl. II Zespół Szkół w Tymowej
BARTŁOMIEJ NOWICKI kl. II Zespół Szkół w Tymowej
PATRYCJA KOŁODZIEJ kl. I Zespół Szkół w Tworkowej
SYLWIA TUREK kl. III Zespół Szkół w Tworkowej
PATRYCJA JANKOSZ kl. I Zespół Szkół w Złotej
OLGA TOMCZAK kl. I Zespół Szkół w Domosławicach

Kategoria II – szkoła podstawowa
I MIEJSCE
Joanna PAWLIK (56,75 pkt) ZS Domosławice
II MIEJSCE
Anna MORDARSKA (54,75 pkt) ZS Jurków
III MIEJSCE
Marzena MARECIK (54,50 pkt) ZS Jurków
Klasyfikacja drużynowa:
ZS Jurków 161 pkt
ZS Domosławice 150,75 pkt
ZS Złota 128,25 pkt
ZS Tymowa 123,50 pkt
ZS Tworkowa 119,75 pkt
Szkoła Podstawowa Czchów 109,85 pkt

Kategoria III – gimnazjum
I miejsce
ZS TWORKOWA - 171,6 pkt
Opiekun: Marta Potoczek i Gabriel Kalicki
Drużyna: Klaudia Potoczek, Marcelina Studzinska, Dominik Rózowski, Karolina Karwala, Krzysztof Domagała

II miejsce
ZS JURKÓW - 163,4 pkt
Opiekun: Alicja Mordarska
Drużyna: Anna Baca,Monika Majka, Aleksandra Pieńkoś, Lucyna Kołodziej, Agnieszka Potera

III miejsce
ZS ZŁOTA - 158,7 pkt
Opiekun: Wojciech Goryca
Drużyna: Weronika Koczwara, Anna Kraj, Magdalena Kamińska, Jakub Mazgaj, Mateusz Mikosz

IV miejsce
ZS TYMOWA - 157,4 pkt
Opiekun: Magdalena Bednarek
Drużyna: Jolanta Chojecka, Alicja Mida, Łukasz Pachel, Sylwia Karnawał, Artur Gawli

V miejsce - 152,7 pkt
Gimnazjum CZCHÓW
Opiekun: Maria Reczyńska
Drużyna: Paulina Szot, Joanna Jagosz, Aleksandra Chudoba, Anna Krupa, Szymon Szot

VI miejsce - 149,85 pkt
ZS DOMOSŁAWICE
Opiekun: Janusz Łach
Drużyna: Kamil Toboła, Krzysztof Świerczek, Jakub Łach, Krzysztof Kostrzewa, Jakub Tokarczyk

Sponsorami nagród byli:
Urząd Miasta Czchów
MOKSiR Czchów
Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic Dąbrowa Tarnowska

Zdjęcia dostępne na stronach Urzędu Miasta Czchów:
www.czchow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1011&Itemid=38