Nie bój się ratować życia innym! w Jędrzejowie

Akcja „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” w dniu 17 sierpnia 2010 r. wyszła poza obszar województwa małopolskiego. Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej wspólne z Firmą Rodzinną „BORÓWKA” Janusza Borówki z Jędrzejowa (w ramach sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) przekazało wiedzę teoretyczna i praktyczną dotyczącą prowadzenia takiej akcji Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Stacja Orlen przy drodze E7 w województwie świętokrzyskim, na trasie Jędrzejów – Kielce w miejscowości Miąsowa była miejscem akcji nie tylko naszej ale i Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej i Straży Granicznej. Tak dużych sił tzw. mundurowych w tym miejscu nikt do tej pory nie widział. Zarówno wjazd jak i wyjazd ze stacji był „obstawiony”. Kierowcy poprzez „CB RADIO” informowali się nawzajem, że „coś dziwnego” dzieje się na trasie. O ile jakieś niedociągnięcia czy przekroczenia podczas kontroli u naszych kolegów skutkowały zapewne karami, to kierowcy zatrzymani przez policjantów z WRD Jędrzejów współpracujących przy projekcie „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” za popełnione wykroczenia mogli skorzystać z alternatywy: mandat albo udział w krótkim instruktażu z udzielania pierwszej pomocy. Pierwszy raz zdarzyło się, że spośród zatrzymanych kierowców tylko trzech nie chciało skorzystać z instruktażu i przyjęło mandat karny stosowny do popełnionego wykroczenia. Pozostali zatrzymani kierowcy jak i ich współpasażerowie wzięli udział w krótkim szkoleniu. Instruktaż słowny poparty był możliwością przećwiczenia swoich umiejętności na profesjonalnym sprzęcie do nauki pierwszej pomocy BLS/AED co wzbudzało zainteresowanie uczestników. Krótki scenariusz naszej akcji:
1. Zatrzymanie kierowcy, który popełnił wykroczenie drogowe przez policję.
2. Pouczenie go, z jakiego powodu został zatrzymany.
3. Kierowca ma możliwość wyboru: mandat i punkty karne lub uczestnictwo w krótkim instruktażu z pierwszej pomocy
To były zadania Policji. Biuro D-U BHP Andrzej Dziedzic i FR „BORÓWKA” Janusza Borówki prosiło o:
- pisemne oświadczenie co do możliwości bezpłatnego wykorzystania wizerunku zatrzymanych kierowców na stronach internetowych opisujących akcję,
- wypełnienie przez kierowcę anonimowej ankiety, z której dane posłużą do sporządzenia statystyki i będą tematem innych przedsięwzięć,
- instruktaż z BLS/AED prowadzony został przez Andrzeja Dziedzic – ratownika KPP,
- uczestnicy akcji otrzymali broszury dotyczące BHP w pracy, ustniki do sztucznego oddychania potrzebne podczas RKO, oraz opaski odblaskowe, które w świetle reflektorów sprawiają, że pieszy czy rowerzysta jest widoczny i nie stanowi zagrożenia na drodze, jak również płyt DVD z animowanymi historyjkami dotyczącymi BHP, dla najmłodszych uczestników akcji.
Po raz pierwszy akcja „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” miała tak duży zasięg medialny. Lokalna prasa: Gazeta Jędrzejowska, Echo Dnia, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Jedynka, Radio Kielce, TVP – to środki masowego przekazu, które były razem z nami podczas akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”.
Krótka statystyka:
Na 30 zatrzymanych 9 osób w ankiecie zaznaczyło odpowiedź, że uczestniczyło w szkoleniu z pierwszej pomocy. Jeden z kierowców przyznał, że „było to dawno temu na lekcji z przysposobienia obronnego. Myślę, że od tego czasu wiele się zmieniło”.

Jedna osoba umiałaby się posłużyć AED. Z ankiety wynika, że był to mężczyzna w przedziale wiekowym od 36-45 lat.
6 osób na pytanie: Czy w razie konieczności udzieliłbyś pierwszej pomocy? – zakreśliła odpowiedź „NIE”, chociaż na pytanie: Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku „TAK” zaznaczyło 29 osób. To dowód na to, że boimy się udzielać pierwszej pomocy, gdyż potem: „będą mnie ciągać po sądach, lub nie daj Boże komuś zrobię tym krzywdę i o to mnie oskarży, więc lepiej udać, że nie widziałem i mieć święty spokój!” – to wypowiedź jednego z uczestników wypełniających ankietę. Najgorsze, co możesz zrobić, to nie zrobić nic! Tymczasem nie ma czego się bać! Jeśli nie pomożemy, człowiek umrze. Nic gorszego i tak nie spowodujemy, najwyżej połamiemy komuś żebra ale ocalimy życie więc „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”

TVP Kielce:
http://www.tvp.pl/kielce/informacyjne/informacje/wideo/17082010-godz-1600/2423060

Polskie radio - sygnały dnia:
http://www.polskieradio.pl/jedynka/sygnalydnia/?id=22354&p=go

galeria zdjęć:
Nowy Kurier Dąbrowski:
http://www.kurier.zicom.pl/?action=pelny_aktualnosc&pelny_aktualnosc=3403&pak=0