XXXVIII Ogólnopolski KOnkurs Poprawy Warunków Pracy

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! – wyróżnione na XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

19 października 2010 r. w Sejmie ogłoszono wyniki XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. W kategorii rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz prac naukowo-badawczych, które sprzyjają poprawie bezpieczeństwa w pracy kapituła konkursowa przyznała nagrody i specjalne wyróżnienia.

Akcja „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” zainspirowana i kontynuowana od 2008 r. przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP reprezentowana przez Andrzeja Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej została nagrodzona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej WYRÓŻNIENIEM.

W dniu 22 października 2010 r. podczas roboczego spotkania Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Andrzej Dziedzic odebrał wyróżnienie, które wręczył z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest inspirowanie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań w zakresie działań i prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w pracy. Najlepsze, prezentowane w konkursie rozwiązania są promowane do szerszego wdrożenia. Udział w konkursie mogą brać zarówno osoby fizyczne, jak i zespoły pracowników naukowych, projektantów, czy konstruktorów.

Organizatorami Konkursu byli:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Państwowa Inspekcja Pracy, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

galeria zdjęć:
Nowy Kurier Dąbrowski:
http://www.kurier.zicom.pl/?action=pelny_aktualnosc&pelny_aktualnosc=3574&pak=0