Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

W dniu 26 października 2010 r. zostały ogłoszone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie wyniki XVII edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" przeprowadzanego w Małopolsce. .
Założeniem konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń. Podczas konkursu oceniano między innymi przestrzeganie przepisów prawa, przepisów i zasad bhp, brano pod uwagę liczbę i rodzaj wypadków przy pracy. W konkursie uczestniczyli pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w ich firmach. W konkursie mogli uczestniczyć pracodawcy niezależnie od formy własności zakładu pracy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w ich firmach.
Konkurs przebiegał w następujących etapach: zgłoszenie, weryfikacja przygotowanej dokumentacji (ankieta, prezentacja opisowa i dokumentacja fotograficzna) dokonanie oceny oraz wyłonienie laureatów spośród pracodawców. Z uwagi na różnorodność zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, a tym samym wielkość i skali problemów, zwłaszcza w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony pracy, pracodawcy byli oceniani w trzech kategoriach:
- I kategoria - zakłady pracy do 50 zatrudnionych,
- II kategoria - zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych,
- III kategoria - zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych.

W I kategorii zwyciężył: NZOZ UNIDENT Stomatologia, Protetyka, Rentgen Mariola Zdanowska-Gęza w Dąbrowie Tarnowskiej. Firma ta została nominowana do etapu ogólnopolskiego.
Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - Bogdan Tabiś, za stworzenie najwyższych warunków służby i pracy funkcjonariuszom i pracownikom policji otrzymał specjalne wyróżnienie (rzadko można stwierdzić, aby dwa zakłady z jednej miejscowości otrzymały w takim konkursie wyróżnienia – oprócz oczywiście miasta Kraków).
Nagrody dla pracodawców w niepowtarzalnym klimacie piosenek z lat 20 i 30 w Dworku Białoprądnickim w Krakowie wręczył Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik oraz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pyrcz.

W II kategorii: pierwsze miejsce zajął: M&R PRINTING EQUIPMENT POLAND Sp. z o.o. w Wojniczu i tym samym firma została nominowana do etapu ogólnopolskiego.

Wymienione zakłady pracy były zachęcone i przygotowane do konkursu przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej.

galeria zdjęć:

- Nowy Kurier Dąbrowski:
http://www.kurier.zicom.pl/?action=pelny_aktualnosc&pelny_aktualnosc=3586&pak=0