Happening promujący zdrowy styl życia

„Pomagam sobie, pomagam innym w walce o zdrowie i życie” to happening promujący zdrowy styl życia zorganizowany po raz pierwszy w dniu 29.11.2010 r. przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas tego happeningu propagowane były dziedziny związane ze zdrowym stylem życia, a także walki o zdrowie i życie innych tj. krwiodawstwo, wolontariat, transplantologia, kosmetologia, uzależnienia i niewłaściwe zachowania, zdrowie i medycyna, stomatologia, aktywność fizyczna i pierwsza pomoc.
Biuro Doradczo-Usługowe BHP włączyło się w tą akcję udzielając bezpłatnych konsultacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Zajęcia miały na celu praktyczne utrwalenie wiedzy zdobytej na zajęciach w ramach zajęć przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa.
W trakcie zajęć rozdane zostały ulotki z gotowymi algorytmami postępowania w sytuacjach nagłych. Na ręce organizatorów przekazano ulotki, broszury i plakaty Polskiej Rady Resuscytacji i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego promujące bezpieczne, zdrowe i przyjazne miejsca pracy.
Można mieć nadzieję, że dzień ten na długo pozostanie w pamięci wielu uczniów szkoły, a jego nadrzędny cel – wiedza i przekonanie o tym, że warto prowadzić zdrowy tryb życia, dbać o swoje i innych zdrowie i życie – został osiągnięty.