Certyfikat Eksperta ds. BHP

W dniu 28.01.2011 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów Ekspertom ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB. Certyfikaty otrzymało 45 ekspertów w tym Andrzej Dziedzic.
Podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Cel ten jest realizowany poprzez bezpośrednią współpracę członków Sieci z przedsiębiorcami i wspieranie ich we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników, często już na etapie powstawania firmy. (więcej informacji nt. Sieci Ekspertów na: http://www.ciop.pl/8361.html)
Uroczyste wręczenie certyfikatów poprzedziła prelekcja Andrzeja Dziedzica nt. „OPINIA BIEGŁEGO w sprawie wypadku przy pracy, w którym śmierć poniósł K.A. tj. w sprawie o przestępstwo z art. 220 § 1 k.k. i art. 155 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k." na podstawie dokumentacji biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Sądu Okręgowego w Tarnowie w ramach doświadczeń Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB w zakresie prowadzenia postępowania powypadkowego.