Turniej BRD

W dniu 6 i 20.04.2011 r. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP z Dąbrowy Tarnowskiej przy czynnym wsparciu logistycznym i pedagogicznym Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oleśnie przeprowadzili eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego i Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla młodzieży szkolnej. W pierwszym turnieju uczestniczyło 12 uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych a w drugim 39 uczniów z 13 szkół z powiatu dąbrowskiego.
W trakcie turnieju zawodnicy musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego praktycznym zastosowaniem umiejętności kierowania samochodem i motorowerem, znajomością budowy motoroweru oraz co było nowością, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy na miejscu symulowanego wypadku drogowego (turniej motoryzacyjny). Celem turniejów jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych. Wszyscy uczestnicy turniejów otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez podmioty zainteresowane problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.