„Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” szkoły podstawowe Czchów

17 maja 2011 r. w Czchowie odbył się finał konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w kategorii Szkoła Podstawowa. W konkursie uczestniczyło 6 szkół. Każdą reprezentowały trzy osobowe zespoły – młodzież z klas IV - VI. Za przygotowanie młodzieży do konkursu odpowiedzialni byli wyznaczeni nauczyciele.
Konkurs podzielony był na dwa etapy:
Pierwszy, to test (29 pytań) jednokrotnego wyboru, z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie pytania były z zakresu wiadomości, które młodzież powinny opanować na podstawie materiałów dydaktycznych dostarczonych do szkół przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).
Drugi etap to egzamin praktyczny składający się z dwóch zadań: resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego jak i ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Kolejność wykonywania zadania praktycznego przez młodzież z poszczególnych szkół przeprowadzono w drodze losowania. Uczniowie wchodzili na salę pojedynczo, razem ze swoim opiekunem. Każdy z uczestników otrzymał pytanie: Idąc przy ul. Targowej (obok Piekarni) w Czchowie zauważyłeś/aś jak przechodzący obok Ciebie mężczyzna (ok. lat 50) łapie się ręką w okolice serca i przewraca się. Jakie jest Twoje postępowanie? Jakie informacje przekażesz do Pogotowia Ratunkowego? Zadaniem zawodnika było zademonstrowanie na fantomie RKO według ERC to znaczy: ocena bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego, ocena przytomności, wołanie o pomoc, udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, powiadomienie służb ratowniczych a następnie wykonanie 30 ucisków klatki piersiowej i 2 oddechów ratowniczych. Zadanie drugie, to umiejętność prawidłowego ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.Klasyfikacja indywidualna:
1. Dominik MARECIK – ZS Jurków
2. Dominika LESZCZYŃSKA – ZS Tworkowa
3. Monika POTERA – ZS Jurków.

Klasyfikacja drużynowa:
1. ZS Jurków
2. ZS Domosławice
3. ZS Tworkowa.
Wyniki wszystkich uczestników w protokole załączonym w formie dokumentu pdf.
Uczniowie świetnie poradzili sobie zarówno z pierwszym jak i drugim etapem. Podziwiać ich należy za przełamanie strachu i stresu w wykonaniu poszczególnych indywidualnych zadań. Napawa to optymizmem, że w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia młodzież będzie umiała zareagować i los innego człowieka będącego w potrzebie nigdy nie będzie obojętny.
Organizatorzy gratulują wszystkim biorącym udział w konkursie i życzą dalszych sukcesów.

Galeria zdjęć i protokół z konkursu na:
http://www.czchow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1122&Itemid=38