AKCENT STUDIO - PRACODAWCA - ORGANIZATOR BEZPIECZNEJ PRACY

14 września 2010 r. zostały ogłoszone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie wyniki XVIII edycji konkursu "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej" przeprowadzanego w Małopolsce. Założeniem konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji zagrożeń istniejących w ich zakładach. Aby aspirować, kandydować na wysokie miejsca, należało wykazać, jakie zmiany poczynił pracodawca na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników. Kryteria wyboru pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej to: przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów i zasad bhp, a także analiza wypadków przy pracy za okres ostatnich 3 lat. Ponadto ewaluacji przez komisję konkursową podlega popularyzacja wiedzy o zagadnieniach związanych z bhp, w tym zaangażowanie pracowników w tworzenie bezpiecznych, warunków pracy. W konkursie uczestniczyli pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w ich firmach niezależnie od formy własności zakładu pracy.

 

 

 

Konkurs przebiegał w następujących etapach: zgłoszenie, weryfikacja przygotowanej dokumentacji (ankieta, prezentacja opisowa i dokumentacja fotograficzna), dokonanie oceny oraz wyłonienie laureatów spośród pracodawców. Z uwagi na różnorodność zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, a tym samym wielkości i skali problemów, zwłaszcza w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony pracy, pracodawcy byli oceniani w trzech kategoriach:

  • I kategoria - zakłady pracy do 50 zatrudnionych,
  • II kategoria - zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych,
  • III kategoria - zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych.

W I kategorii zwyciężyła firma: AKCENT STUDIO Jarosław Gęza z Dąbrowy Tarnowskiej. Zwycięstwo w Małopolsce jest przepustką do kolejnego – ogólnopolskiego etapu konkursu i zdobycie statuetki „Mecum Tutissimus Ibis”. Wybór najlepszego w Polsce pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej dokonany zostanie w listopadzie, przez specjalną komisję konkursową powołaną przez Główny Inspektorat Pracy w Warszawie.

Nagrody dla pracodawców w niepowtarzalnym klimacie wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II (w 30 rocznicę opublikowania encykliki „LABOREM EXERCENSO pracy ludzkiej”) w Krakowie wręczył Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik oraz Okręgowy Inspektor Pracy Tadeusz Fic.

Przypomnieć należy, że LABOREM EXERCENS – to jedna z najbardziej znanych encyklik, w której Jan Paweł II przeprowadził analizę problematyki pracy ludzkiej w warunkach współczesnego świata. Papież wskazuje, że najważniejsza jest osoba ludzka, a praca powinna być środkiem utrzymania i pomnażania dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka a nie celem samym w sobie.

Jarosław Gęza właściciel AKCENT STUDIO z Dąbrowy Tarnowskiej to kolejny pracodawca, który świadomie wiąże sukces ekonomiczny z wysokimi standardami bhp z naszego miasta, który sięgnął po laur Państwowej Inspekcji Pracy. Przyznane na szczeblu wojewódzkim wyróżnienie jest uhonorowaniem codziennej pracy wszystkich pracowników AKCENT STUDIO w Dąbrowie Tarnowskiej. Stanowi ono mobilizację do sukcesywnego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz dbania o jak najwyższy standard pracy.

Na co dzień AKCENT STUDIO wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne by sprostać oczekiwaniom pracowników i klientów.

Zakład do konkursu przygotował i prowadził Andrzej Dziedzic Specjalista ds. BHP – właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej.