Wypadek masowy Smęgorzów gm. Dabrowa Tarnowska

 

Smęgorzów droga krajowa nr 73. Autobus wiozący młodzież wpada w poślizg a następnie do rowu powodując wypadek masowy z 25 osobami.

Wypadek masowy jest zdarzeniem w czasie, którego powstaje nagle tak duża liczba poszkodowanych, że na miejscu zdarzenia nie jesteśmy w stanie udzielić pomocy medycznej wszystkim poszkodowanym, mimo stosowania specjalnie wypracowanych na tego typu zdarzenia procedur ratunkowych. W tym rodzaju zdarzenia trudności dla medycznych służb ratowniczych wynikają bezpośrednio z dużej liczby poszkodowanych i z ciężkości doznanych przez nich obrażeń. Sytuacja ta powoduje skrajną dysproporcję pomiędzy potrzebami ze strony ofiar, a możliwościami niesienia pomocy. W tego typu zdarzeniach służby ratownicze zmuszone są często do stosowania kompromisów medycznych. Oznacza to odstąpienie od leczenia ofiar, których szanse na przeżycie są znikome, szczególnie dotyczy to osób z zatrzymaniem krążenia. To postępowanie wydawać się może dla wielu niezrozumiałe, wręcz nieetyczne. W tym przypadku jest jednak w pełni uzasadnione. Staramy się, bowiem uratować jak najwięcej poszkodowanych. Zajmowanie się tą grupą ofiar zwiększa umieralność wśród pozostałych poszkodowanych.

 

 

Zdarzenie masowe trwa dopóty, dopóki występuje skrajna dysproporcja pomiędzy potrzebami ze strony ofiar a możliwościami niesienia pomocy. Zatem, nie przez cały czas działań ratowniczych.

Prowadzenie działań ratowniczych możemy podzielić na cztery fazy. Pierwsza, tzw. wstępna, w zależności od rozmiaru zdarzenia, obejmuje pierwsze minuty lub godziny od wystąpienia zdarzenia. Ofiary w znacznym stopniu są zdane na siebie, współuczestników lub świadków zdarzenia. Decydującą rolę w ratowaniu ofiar w stanie zagrożenia życia odgrywają osoby umiejące udzielać pierwszej pomocy. Bardzo ważna na tym etapie jest możliwość i umiejętność poprawnego wezwania służb ratowniczych.

Faza konsolidacji rozpoczyna się w momencie przybycia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych. Na tym etapie dochodzi do stopniowego opanowywania sytuacji. Ogromną rolę zaczyna odgrywać organizacja działań, zarządzanie służbami ratowniczymi i możliwość zgromadzenia adekwatnych do potrzeb sił i środków.

Trzecia faza, usuwania skutków, z jednej strony obejmuje leczenie poszkodowanych w oddziałach ratunkowych i szpitalach, a z drugiej naprawę zniszczeń powstałych w miejscu katastrofy. Na tym etapie rozpoczynają się także prace dochodzeniowe, śledcze i wyjaśniające przyczyny zdarzenia. Ostatnia, faza przywracania stanu pierwotnego, obejmuje likwidację odległych skutków zdrowotnych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych. Na tym etapie dokonuje się analiz i wypracowuje metody działania na przyszłość. Często faza czwarta stanowi proces wieloletni.

W ćwiczeniach w Smęgorzowie brało udział: 16 zastępów PSP i OSP, 5 załóg Pogotowia Ratunkowego, radiowozy Policji.

Wszystkim biorącym udział w ćwiczeniach składam wielki SZACUN ratowniczy!!!