ZS w Tymowej "Odblaskową szkołą"

Celem konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje to możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy,  ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Wszyscy uczniowie ZESPOŁU SZKÓŁ w TYMOWEJ uczestniczą  w konkursie ODBLASKOWA SZKOŁA. Konkurs zorganizowany został w trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz w nadziei zmniejszenia liczby ofiar wypadków komunikacyjnych, których ofiarami często są dzieci.

W dniu 3 listopada 2011 r.  Biuro Doradczo-Usługowe BHP włączyło się w tę akcję jako partner Zespołu Szkół w Tymowej. W ramach konkursu promującego bezpieczeństwo została wygłoszona prelekcja na temat bezpiecznego poruszania się na drodze oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom w wypadkach komunikacyjnych. Dla młodzieży chcącej spróbować swoich sił w ratownictwie Biuro udostępniło fantomy do nauki pierwszej pomocy. Na zakończenie pokazu młodzież otrzymała ufundowane przez Biuro D-U BHP kamizelki odblaskowe oraz materiały edukacyjne promujące zasady bezpieczeństwa (materiały: CIOP-PIB, PRC i inne).