Spotkanie sprawozdawcze Oddziału Tarnów w ramach OSPSBHP

W dniu 13.01.2012 r. odbyło się spotkanie „opłatkowe” Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Tarnowie. W trakcie spotkania Prezes Oddziału Stanisław Ciołek przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2011 r., które zostało przyjęte przez obecnych członków. Po zatwierdzeniu sprawozdania pracownicy służby BHP dzielili się doświadczeniami bhp z minionego roku.