Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek?

Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?” pod takim hasłem ruszył II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom, które stanowią najliczniejszą grupę wypadków w pracach rolnych, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, a współorganizatorami są instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic na zaproszenie PIP oraz KRUS  O/Tarnów włączyło się w ten projekt typując trzy szkoły. Podczas zajęć w poszczególnych szkołach Biuro D-U BHP w ramach sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym zaprezentowało bezpieczne metody pracy w ramach kampanii „Prewencja wypadkowa” oraz przeprowadziło praktyczne pokazy z udzielania pierwszej pomocy.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowali:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego O/Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Bochnia Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa

2. Państwowa Inspekcja Pracy O/Tarnów

3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa

4. Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic – Dąbrowa Tarnowska.

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu w poszczególnych szkołach:

8.03.2012 r. – Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy

13.03.2012 r. – Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie

15.03.2012 r. – Szkoła  Podstawowa w Łęgu Tarnowskim

http://www.krakow.oip.pl/Aktualnosci_20120320.htm