Podstawowe zasady bezpiecznej służby funkcjonariusza Policji

Na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja mojego autorstwa dotycząca podstawowych zasad bezpiecznej służby funkcjonariusza Policji. Znalazły się w niej informacje przydatne dla pracowników służby bhp podejmujących lub pracujących już w Komendach Policji. Książka jest materiałem pomocnym przy szkoleniach wstępnych i okresowych bhp, dla klas o profilu policyjnym w szkołach ponadgimnazjalnych i kandydatów do Policji. Po jej przeczytaniu można mieć świadomość zagrożeń i ryzyka związanego ze służbą w Policji.

http://www.bhpdziedzic.pl/pdf/BHP_w_Policji_Podstawowe_zasady_bezpiecznej_sluzby_funkcjonariusza_Policji.pdf