Targi SAWO 2012

Zapraszam do udziału w XXI. edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2012, które odbędą się w dniach 24-26 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zachęcam do odwiedzenia stoiska CIOP-PIB nr 31 zlokalizowanego w pawilonie 6A.   Przy stoisku bezpłatnych konsultacji i prezentacji udzielać będą eksperci ds. BHP certyfikowani przez CIOP-PIB http://www.ciop.pl/51048 , http://www.ciop.pl/51047

Wśród licznych prezentacji poświęconych tematyce bhp będą dwie wygłoszone przeze mnie nt.:

1. Zadania biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy sporządzaniu opinii  w sprawach karnych:

http://www.bhpdziedzic.pl/pdf/zbszBHP_targiSAWO2012.pdf

2. Postępowanie policjantów wobec osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, przejawiających agresje, autoagresje lub zachowania depresyjne:

http://www.bhpdziedzic.pl/pdf/ppwopa_targiSAWO2012.pdf