Szczypawice - STOP dyskryminacji

19 kwietnia 2012 r. w godzinach wieczornych w Krakowskim Klubie Fabryka odbyło się wydarzenie artystyczne "Szczypawice - stop dyskryminacji" w ramach ogólnopolskiej kampanii PIP "Poznaj swoje prawa w pracy". Spotkanie zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i Fundacja Jaśka Meli "Poza Horyzonty". Celem kampanii jest poszerzanie wiedzy na temat prawa pracy, kultury i praworządności w stosunkach w pracy, a także nauka asertywności. "Pokazy szczypania", które wypełniły ten wieczór, to działania artystyczne i nowoczesny model prewencji jednocześnie. Problemu dyskryminacji, mobbingu, molestowania, w tym molestowania seksualnego oficjalnie jest bardzo duży i z tendencją rosnącą w realnych środowiskach pracy, na ulicy czy w domu. W środowisku pracy stanowi on problem ukryty – z wielu powodów: obawa przed utartą pracy, zastraszanie pracowników, brak asertywności i poczucia własnej wartości pracowników, nieznajomość przepisów prawa pracy.

 

Podczas uroczystości goście mogli zobaczyć pokazy wideo mappingu i performance, dotykające tematu równego traktowania i zakazu dyskryminacji, sztukę Anny Schulz "Redukcja biegu", oraz film o walce z niepełnosprawnością przygotowany przez Fundację Jaśka Meli "Poza Horyzonty". Rozstrzygnięto również konkurs "Stop dyskryminacji - w pracy - na ulicy - w domu" ogłoszony przez ASP w Krakowie i Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie.

 

Jednym ze sponsorów ww. wydarzenia był ubiegłoroczny laureat XVIII edycji konkursu "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej" przeprowadzanego w Małopolsce: Jarosław Geza właściciel AKCENT STUDIO z Dąbrowy Tarnowskiej.