BRD w Bogucicach

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej "Turniejem", organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 - 6 oraz w gimnazjach.
Mogą w nim uczestniczyć uczniowie pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Turniej ma charakter wieloetapowy.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

3.popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju. Uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów stanowią oddzielne drużyny z odrębną klasyfikacją. Każdy uczestnik poszczególnych eliminacji rozwiązuje test i wykonuje zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po miasteczku i torze sprawnościowym.

Konkurencje: jazda sprawnościowa oraz test ze znajomości przepisów ruchu drogowego odbywał się pod czujnym okiem funkcjonariuszy z WRD KPP Bochnia. Po zakończonych konkurencjach (a przed ogłoszeniem oficjalnych wyników) nastąpił pokaz praktycznego udzielania pierwszej pomocy wykonany przez Andrzeja Dziedzic z zaangażowaniem uczestników Turnieju.

W dniu 30.05.2012 r. zwycięskimi drużynami zw powiecie bocheńskim okazały się drużyny z ZSG w Nieszkowicach Wielkich.