Recertyfikacja - ratownik kpp

Ratownik to osoba uprawniona do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i spełniająca wymagania z art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. Tytuł ratownika uzyskuje się po ukończeniu 66-godzinnego kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Daje on najwyższe uprawnienia dla osób nie mających wykształcenia medycznego.

Zakres czynności ratowniczych (kwalifikowana pierwsza pomoc)

 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu;
 2. Wykonanie defibrylacji defibrylatorem automatycznym lub półautomatycznym;
 3. Prowadzenie postępowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, w tym u kobiet ciężarnych;
 4. Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka lub niemowlęcia z podawaniem tlenu pobieranego przez ratownika z worka samorozprężalnego z rezerwuarem tlenu;
 5. Stosowanie tlenoterapii biernej;
 6. Udrożnianie dróg oddechowych za pomocą rękoczynów udrażniających;
 7. Udrożnianie dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej i rurki krtaniowej;
 8. Prowadzenie oddechu zastępczego bezprzyrządowo i przyrządowo, w tym 100 % tlenem;
 9. Wykonanie badania wstępnego dorosłego, noworodka lub niemowlęcia;
 10. Posługiwanie się podstawowym sprzętem do prowadzenia sztucznej wentylacji (rurka ustno-gardłowa, urządzenie ssące, worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu, maski);
 11. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
 12. Stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz skręceń i zwichnięć stawów za pomocą szyn typu Kramera;
 13. Udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku obrażeń: głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania;
 14. Unieruchamianie poszkodowanego z urazem kręgosłupa z wykorzystaniem dostępnego sprzętu unieruchamiającego (nosze typu deska z pasami mocującymi lub inne);
 15. Ocena stanu poszkodowanego pod kątem zagrożenia wstrząsem;
 16. Zabezpieczenie poszkodowanego we wstrząsie zgodnie z procedurą, w tym: opatrzenie obrażeń za pomocą opatrunków hydrożelowych, zapewnienie komfortu termicznego, zastosowanie tlenoterapii, ułożenie poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej klasycznej, zapewnienie komfortu psychicznego;
 17. Przeprowadzenie stosownej procedury w przypadku wystąpienia drgawek;
 18. Przeprowadzenie stosownej procedury w zaburzeniach krążeniowo-oddechowych w stanach nieurazowych;
 19. Przeprowadzenie stosownej procedury przy zatruciach wziewnych lub pokarmowych;
 20. Przeprowadzenie stosownej procedury ratowania po podtopieniu (czynności wykonywane w wodzie i po badaniu wstępnym);
 21. Ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem lub;
 22. Ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 23. Wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 24. Prowadzenie wstępnej segregacji medycznej.

Składam podziękowanie instruktorom Arkowi, Maćkowi, Małgosi i Tomkowi z CR za profesjonalne przygotowanie grupy do egzaminu państwowego. Szczególne podziękowania dla Tomka, że mimo doznanego wstrząsu był z nami i ćwiczył, nie odpuszczając nikomu. Wielki szacunek dla całej grupy instruktorów, którzy swój zawód ratownika medycznego wykonują z zaangażowaniem i pasją niosąc pomoc innym w potrzebie!