„NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” - zakończenie sezonu 2012 r.

Podsumowanie akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! 2012 r.” (organizowane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego oraz właściciela Biura D-U BHP Andrzeja Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej) odbyło się 6 października 2012 r. przy CPN ORLEN w Dąbrowie Tarnowskiej. Słoneczna pogoda przypomniała nam wszystkim o polskiej złotej jesieni, a kierujący pojazdami poczuli „wiatr w żaglach” i zapomnieli, że w terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości.

Celem akcji było podniesienie świadomości wśród kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego, na potrzebę niesienia pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz przełamanie bariery strachu przed jej udzieleniem.

Miłą niespodzianką na rozpoczęcie akcji było dobrowolne zgłoszenie się mieszkańca powiatu dąbrowskiego, który poddał się instruktażowi z pierwszej pomocy. Kierowca był zainteresowany resuscytacją krążeniowo oddechową oraz zapoznaniem się z defibrylatorem.

 

W lekcji z pierwszej pomocy brały czynny udział  całe rodziny (nikt z zatrzymanych nie odmówił instruktażu). Jest to powód do zadowolenia, gdyż taka postawa motywuje i daje  satysfakcję do dalszego działania.

Najmłodsi uczestnicy tej akcji otrzymali od funkcjonariusza Policji pluszaka pancernika, który ma przypominać o podstawowych zasadach bezpiecznego podróżowania nie tylko dzieciom ale także ich rodzicom  i opiekunom w ramach „Klub Pancernika Klika w Fotelikach"

Na podstawie ankiet wypełnionych przez kierujących otrzymano następujące odpowiedzi:

-   28 osób w przeszłości uczestniczyło w szkoleniu z pierwszej pomocy, z tego 23 osoby w ostatnich pięciu latach,

-   13 osoby potrafią udzielić pierwszej pomocy, a 25 udzieliłoby jej w razie konieczności,

-   18 osób dobrze określiło obowiązujący algorytm przy RKO tj. 30 uciśnięć klatki piersiowej  do 2 wdmuchnięć powietrza,

-   26 osób nie potrafi w praktyce zastosować AED,

-   24 osób woli sprawdzić tętno niż ostrożnie potrząsnąć za ramiona poszkodowanego w celu sprawdzenia jego przytomności,

-   20 osób przedkłada nr alarmowy 112 nad 999 do Pogotowia Ratunkowego w celu powiadomienia o wypadku drogowym,

-   6 osób odpowiedziało, że nie ma obowiązku udzielania pierwszej pomocy.

W czasie ponad trzech godzin akcji, w instruktażu wzięło udział 48 osoby (kierujący pojazdami i ich pasażerowie, jak i przygodne osoby zainteresowane tym, co dzieje się na stacji).

Po zakończeniu instruktażu wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki na temat pierwszej pomocy, bhp oraz sieci ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie a najmłodsi odblaski na rękę i filmy DVD NAPO.

Z akcją „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” dotarliśmy w tym roku do ponad 600 osób.

Wszystkim, którzy włączali się w realizację akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”

dziękujemy a kierowcom życzymy szerokiej drogi.

http://www.atest.com.pl/informacje.php?class=new&id2=1350893623