XIX Konkurs "Pracodawca organizator pracy bezpiecznej" - Kraków 2012 rozstrzygnięty

Już po raz 19. Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała w Małopolsce konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej". Ma on na celu pokazać pracodawcom pozytywne przykłady w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Sam udział w konkursie może być wykorzystany w promocji firmy, co umożliwia zwiększenie konkurencyjności na rynku. Kandydaci do tytułu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” muszą spełnić szereg wymogów, aby zakwalifikować się do konkursu. Oprócz standardowych dokumentów zawierających m.in. opis firmy, wymagana jest prezentacja, w której firma przedstawia swoje dokonania, głównie w obszarze BHP. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach: przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników, przedsiębiorców zatrudniających od 51 do 250 pracowników oraz mających powyżej 250 pracowników.

W tym roku II miejsce na podium przypadło dąbrowskiej firmie „GL” s.j. Zbigniew Leżoń, Urszula Leżoń, Janusz Garbarz, Stefania Garbarz w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników.

16 października 2012 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej podczas obrad Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy Zbigniew Leżoń oraz Janusz Garbarz odebrali statuetki z rąk Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie Tadeusza Fica oraz Prorektora ds. Ogólnych PK Andrzej Białkiewicza. Firma Handlowo-Usługowa „GL” s.j. to kolejny pracodawca, który wiąże sukces ekonomiczny z wysokimi standardami bhp z naszego miasta. Przyznane na szczeblu wojewódzkim wyróżnienie jest uhonorowaniem codziennej pracy wszystkich pracowników F.H-U. „GL” s.j.

Zakład do konkursu przygotował i prowadził Andrzej Dziedzic Specjalista ds. BHP – właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej.

http://www.krakow.oip.pl/html/Aktualnosci_20121019.htm

http://www.atest.com.pl/informacje.php?class=new&id2=1350632033

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/bezpieczenstwo-jest-w-cenie-laureaci-prestizowego-,1,5304715,region-wiadomosc.html