Uniwersytet Trzeciego Wieku i pierwsza pomoc

W dniach 6, 13 i 14 listopada 2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczestników Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej.

W sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury 6.11.2012 r. odbył się wykład z zakresu pierwszej pomocy mówiący o prostych czynnościach ratowniczych jakie każdy z uczestników jest wstanie wykonać by uratować w razie konieczności czyjeś życie.

Uczestnicy zaplanowanego szkolenia zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy aby doskonalić nabyte umiejętności teoretyczne podczas zajęć praktycznych z tego zakresu, które odbywały się w Ośrodku Spotkań Kultur (Synagoga) w Dąbrowie Tarnowskiej.

Program szkolenia obejmował: regulacje prawne z zakresu pierwszej pomocy; resuscytację krążeniowo-oddechowa (RKO): dorosły, dziecko, niemowlę; automatyczną defibrylację (AED); szybkie badanie urazowe; postępowanie w urazach. Uczestnicy ćwiczyli na profesjonalnym sprzęcie do nauki pierwszej pomocy.

Pragnę podziękować Pani Prezes Krystynie Guzik za wybór mojego Biura D-U BHP do przeprowadzenia tego szkolenia i podzielenia się doświadczeniem w tym zakresie.

W zajęciach praktycznym wzięło udział 42 osoby i cieszyły się dużym zainteresowaniem.