Spotkanie robocze ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB w SEJMIE

W dniach 19-20 listopada 2012 r. odbyło się kolejne robocze spotkanie Sieci ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB w Warszawie. W drugim dniu spotkania członkowie Sieci zostali zaproszeni przez Radę Ochrony Pracy na uroczystość wręczenia nagród 40 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy zorganizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do Sali Kolumnowej Sejmu RP. Celem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy - organizowanego corocznie od 1972 roku - jest inspirowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy tak warunków jak i jakości pracy, a także upowszechnianie prac naukowo-badawczych na ten temat.

Nagrody z rąk ministra Lecha Czapli - szefa Kancelarii Sejmu, ministra Radosława Mleczki - podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz profesor Danuty Koradeckiej - Przewodniczącej Sądu Konkursowego odebrali: Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach wraz z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach i ELSTĄ Sp. z o.o. w Wieliczce, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku, Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach wraz z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - PIB w Warszawie, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej oraz „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. w Warszawie.