Specjalne wyróżnienie dla Andrzeja Dziedzica

Podczas pierwszego w nowym roku spotkania roboczego członków Sieci Ekspertów ds. BHP poruszane były tematy związane zasadami prowadzenia e-learningu, społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz etykiety w biznesie. To kolejne seminarium szkoleniowe zorganizowane przez CIOP-PIB. W trakcie jego trwania w Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej 24 stycznia 2013 r. odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2013 rok.

Po tym po raz pierwszy od początku istnienia Sieci Ekspertów (2004 r.) uhonorowano specjalnymi statuetkami Mieczysława Jankowskiego z Warszawy oraz  Andrzeja Dziedzica z Dąbrowy Tarnowskiej za szczególną aktywność w Sieci, której podstawowym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja rozwiązań służących poprawianiu warunków pracy. Uroczystego wręczenia w imieniu Dyrektora CIOP-PIB dokonał jego z-ca ds. Techniki i Wdrożeń prof. nadzw. CIOP-PIB dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska.

„Jestem szczęściarzem bo robię to co lubię i w dodatku zostałem za to wyróżniony. To zaszczyt, że moja praca oraz trud poświęcony w promowaniu bezpiecznych metod pracy zostały zauważone i tak wysoko ocenione. To wyróżnienie jest motywacją do dalszych działań na rzecz poprawy warunków pracy. Jeszcze raz Państwu dziękuję.”