Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!

„Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!” pod takim hasłem ruszył III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom, które stanowią najliczniejszą grupę wypadków w pracach rolnych, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, a współorganizatorami są instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic na zaproszenie PIP O/Tarnów oraz KRUS  O/Dąbrowa Tarnowska oraz Tarnów włączyło się w ten projekt. Podczas zajęć w poszczególnych szkołach Biuro D-U BHP w ramach działalności sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym przeprowadziło praktyczne zajęcia z resuscytacji krążeniowo oddechowej z wykorzystaniem AED. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konkursu jak również nauczycieli.

W konkursie i zajęciach wzięło udział 51 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maniowie, 59 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borkach oraz 90 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowalowej.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowali:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego O/Dąbrowa Tarnowska, Tarnów,

2. Państwowa Inspekcja Pracy O/Tarnów, OIP Kraków,

3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa,

4. Burmistrz Miasta Szczucin,

5. Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic – Dąbrowa Tarnowska.

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu w poszczególnych szkołach:

4.03.2013 r. – Szkoła Podstawowa w Borkach

4.03.2013 r. – Szkoła Podstawowa w Maniowie

18.03.2013 r. – Szkoła  Podstawowa w Kowalowej

http://www.krakow.oip.pl/html/Aktualnosci_20130311.htm

Szkoła Podstawowa w Borkach 4.03.2013 r.


Szkoła Podstawowa w Maniowie 4.03.2013 r.

Szkoła Podstawowa w Kowalowej 18.03.2013 r.