Targi BHP w Katowicach

W dniach 12-14.03.2013 r. w Katowicach odbyła się 16. edycja Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP. W tegorocznej wystawie swój udział zgłosiło ponad 50 firm z Hiszpanii, Holandii, Litwy, Szwajcarii i Polski. Oprócz prezentacji ofert wystawców, targi kontynuują organizację konferencji i wykładów tematycznych, prowadzonych przez organizacje związane z BHP. Odbyły się również pokazy zdarzeń niebezpiecznych, które prowadzą do wypadku. Pozoranci specjalnie ucharakteryzowani gwarantowali warunki bliskie rzeczywistym co wzbudzało poruszenie wśród  zwiedzających.