Bezpieczna praca i nauka w szkole - konferencja w Nowym Mieście Lubawskim

Dzieci często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, na jakie są narażone w swoim najbliższym otoczeniu. Dlatego też często nieświadomie uczestniczą w zdarzeniach,  których następstwem są wypadki. Szacuje się, że rocznie w szkole ulega urazom wymagającym pomocy medycznej 62 na 1000 uczniów. Wypadki mają miejsce  w salach gimnastycznych, na korytarzach, schodach, boiskach, placach gier i zabaw. Najczęstsze rodzaje urazów to złamania kości lub zwichnięcia stawów.

W ramach kampanii społecznej 2013: „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy 12 kwietnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym Nowego Miasta Lubawskiego zorganizowano Konferencję „Bezpieczna praca i nauka w szkole”. Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół, przedstawicieli Kuratorium, nauczycieli (zwłaszcza edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki), uczniów gimnazjów i szkół średnich, pracowników referatów oświaty, pracowników służby BHP.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.

Organizatorzy konferencji: CIOP-PIB, Firma doradczo-Szkoleniowa "BHP-max" Krzysztof Wrzosek.

Współorganizatorzy konferencji: OIP w Olsztynie, PSSE w Nowym Mieście Lubawskim

Patronat honorowy: Starosta Nowomiejski

Patronat medialny: Gazeta Nowomiejska, Bezpieczeństwo Pracy, Atest, Praca i Zdrowie; Przyjaciel przy pracy.

Konferencja pt.: „Bezpieczna praca i nauka w szkole”  - CIOP-PIB

Nowoczesne metody edukacji dla bezpieczeństwa

TV NML