„Akcja: Ja i Ty - bezpieczni w szkole” w Zespole Szkół Gminnych w Siedlcu

Bezpieczna szkoła sprawia, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mogą spokojnie realizować swoje cele edukacyjne. Zagadnienie to jest szczególnie istotne, nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale także dla rodziców. Dlatego tak ważne jest zapewnienie każdemu uczniowi dobrych, bezpiecznych warunków do nauki, wychowania i rozwoju. W ramach Roku Bezpiecznej Szkoły – Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu przystąpił do „Akcji: Ja i Ty - bezpieczni w szkole”, której celem jest pobudzenie aktywności środowisk związanych ze szkołą: uczniów, nauczycieli, rodziców – do podejmowania aktywności w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania negatywnym aspektom zachowania, wzajemnych relacji, kształtowania właściwych postaw, kompetencji społecznych, odpowiedzialności, czyli szerokiego wachlarza działań mającego na celu eliminowanie zjawisk negatywnych. Podczas Akcji szczególną uwagę zwrócono na wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

Biuro D-U BHP włączyło się w ten projekt i w dniu 10.05.2013 r. przeprowadziło prelekcje oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Po wysłuchaniu wspólnego wykładu młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum została podzielona na dwie grupy podczas, której uczniowie klas podstawowych uczyli się zakładania chusty trójkątnej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) dziecka i niemowlęcia, a gimnazjaliści ćwiczyli pozycję bezpieczną, badanie urazowe, wykonanie RKO dorosłego oraz użycia automatycznego defibrylatora. W instruktażu wzięło udział 86 uczniów. Podczas pokazu zostały rozdane materiały bhp dotyczące pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w sporcie, domu, wakacji, sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB.