"Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” poziom szkół gimnazjalnych Gminy Czchów - rozstrzygnięty

Zamek w Czchowie wzniesiono w XIV wieku. Przez te tereny wiódł szlak handlowy z Węgier i zamek miał służyć jego obronie. Dzisiaj pozostały tylko ruiny popularnie zwane Basztą. W 1993 roku powstał Społeczny Komitet Renowacji Ruin Baszty. Dzięki podjętym pracom konserwatorskim można ją  zwiedzać. Na jej szczycie znajduje się punkt widokowy, skąd można podziwiać panoramę Czchowa i Dunajca. Dziedziniec Baszty w dniu 14.06.2013 r. stał się areną zmagań gimnazjalistów o laur najlepszej drużyny konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” To właśnie  miejsce wybrali organizatorzy konkursu na finał zmagań drużyn reprezentujących szkoły Gminy Czchów.

Po egzaminie teoretycznym który odbył się w dniu 7.06.2013 r. przyszedł czas na egzamin praktyczny z zakresu pierwszej pomocy. Zadania dla młodych ratowników nie należały do łatwych.

Biuro D-U BHP zgodnie z tym co obiecało rok temu zorganizowało uczestnikom istny poligon. Już samo dotarcie na Basztę powodowało zmęczenie i szybsze bicie serca. W bramie Baszty czekał na każdą drużynę instruktor i przedstawiał ogólne założenia zmagań konkursowych. Pilnował również aby nikt przed wejściem na teren dziedzińca Baszty nie poznał przygotowanych symulacji, by każda z drużyn miała równe szanse.

„Jesteście na wycieczce szkolnej w Baszcie Czchowskiej. Zauważyliście na dziedzińcu dziwnie ułożonego mężczyznę lat ok. 40 (jest nie urazowy ale …). Wykonajcie (dwie osoby) RKO (każda 2 min tj. 5 cykli 30:2) wg algorytmu ERC a jedna osoba RKO + AED. W oddali słychać huki (NIE BÓJ SIĘ HUKU – jest oddalony i nic Wam grozi), spowodowały one niebezpieczeństwo pożaru. Dbając o własne bezpieczeństwo opanujcie zdarzenie a następnie przystąpcie do udzielania pierwszej pomocy ofierze huku (mężczyzna urazowy). Możecie użyć tego, co znajdziecie obok pierwszego poszkodowanego (kołnierz ortopedyczny, maski pgaz., gaśnicę śniegową, opatrunki: bandaże, gaziki, staza taktyczna, kamizelki odblaskowe, rękawiczki, itp.). W pobliżu znajduje się oznakowany AED.   Do dyspozycji będziecie mieć tel. kom. wybierzcie nr 603 93 93 15 i powiadomcie o zaistniałych okolicznościach. Gdyby przypadkiem coś się wydarzyło podejmijcie działania ratownicze zgodnie z tym czego nauczyliście się na szkoleniu oraz z materiałów dotyczących pierwszej pomocy dostarczonych przez BHP np.: przeprowadź: RKO, szybkie badanie urazowe, dokonaj niezbędnych interwencji ratowniczych i ewakuację, zdaj relację przez telefon z tego, co zdiagnozowaliście. Rada! Nie wdawajcie się w niepotrzebne dyskusje. Skupcie się tylko i wyłącznie na poszkodowanych. Przystąpcie od razu do działania. Słuchajcie poleceń INSTRUKTORÓW.”

Zadania, które miały wykonać drużyny trzyosobowe przedstawiały się następująco:

1. Wchodząc na dziedziniec Baszty drużyna zauważa mężczyznę (fantoma), który próbował popełnić samobójstwo wieszając się. Fantom miał założoną linkę na szyi i przywiązany był do konstrukcji metalowej (nie wisiał tylko siedział). Na skutek tego doszło do zamknięcia naczyń krwionośnych i dróg oddechowych w obrębie szyi. Zadaniem ratowników było w pierwszej kolejności podnieść poszkodowanego aby linka nie była naprężona, a następnie odciąć ją i bezpiecznie ułożyć poszkodowanego, powiadomić służby ratunkowe dzwoniąc z telefonu komórkowego bezpośrednio do instruktora i zdać informację z tego co się stało, podjąć odpowiednie kroki tj. rozpocząć RKO i uruchomić AED, a gdy poszkodowany odzyskał krążenie i oddech ułożyć w pozycji bocznej i okresowo go monitorować.

2. W starych murach Baszty młodzi ludzie świętowali zakończenie matur. Bawili się petardami przez co wzniecili pożar. Powstało zadymienie i gimnazjaliści po założeniu masek pgaz. mieli za zadanie ugaszenie pożaru gaśnicami śniegowymi. Dla niektórych uczestników konkursu było to pierwsze takie doświadczenie.

3. Jednemu z uczestników tego niefortunnego świętowania wybuch petardy urwał podudzie. Zaopatrzenie krwawiącej kończyny, dokonanie szybkiego badania urazowego, powiadomienie telefoniczne służb ratowniczych (które nie ułatwiały zadania zgłaszającemu – wypytując o wszystkie szczegóły, wracając w dyskusji do poszkodowanego, do którego parę minut wcześniej była wezwana pomoc)  i ewakuacja poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Oderwane podudzie należało zabezpieczyć i przekazać przybyłemu ratownikowi.

4. Ratownik, po otrzymaniu zabezpieczonej kończyny (wprost na twarz) wymiotuje i upada tracąc przytomność. Należało go ułożyć w pozycji bezpiecznej. W tym przypadku w roli poszkodowanego wystąpił ratownik KPP Piotr.

Po zakończeniu zmagań ratowniczych omówione zostały z każdą drużyną prawidłowe działania oraz tzw. błędy krytyczne.

Rywalizację konkursową rozpoczęła drużyna z ZS Tymowej. W następnej kolejności była ZS Tworkowa, ZSiP Domosławice, ZSiP Złota, ZS Jurków i Gimnazjum Czchów.

Zdenerwowanie i podniecenie udzieliło się zarówno zawodnikom jak i ich opiekunom.

Jaki powinien być ratownik? Musi umieć pracować w zespole, drużyna jest jak druga rodzina, trzeba mieć szacunek do ludzi, być odpornym na stres, być osobą uniwersalną, wiedzieć co robić w trudnej sytuacji i nie bać się. Ponadto ratownik musi mieć odpowiednie podejście tj. umieć rozmawiać z rodziną chorego lub nieprzytomnego, z poszkodowanymi w wypadku i innymi. W tej profesji potrzeba pokory. Kiedy się kogoś ratuje, nie można niczego obiecywać. Czego uczy ratownictwo? Uczy życia. Poznaje się wtedy samego siebie, docenia się to co się ma, w pierwszej kolejności: swoje życie. Nie wszyscy uczestnicy  wykazali się tymi cechami. U jednych emocje były bardzo widoczne, a u innych było je słychać. Pamiętajmy, że każdy poszkodowany bez względu na stan zdrowia, doznane obrażenia lub stan świadomości może i ma prawo w sytuacji zagrożenia odczuwać lęk i będzie oczekiwał od ratownika zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa. W trakcie takich działań ratunkowych wszystkie osoby obecne na miejscu zdarzenia są pod wpływem silnych emocji. Należy pamiętać, że ratownik to osoba kompetentna, która potrafi pomóc!

Organizatorzy chcieli, aby egzamin praktyczny z zagadnień związanych z pierwszą pomocą był ciekawy i uczył czegoś innego niż tylko „wykutych na blachę” standardów, tak aby zrozumieli, że prawdziwe życie to nie tylko dobra zabawa, ale i odpowiedzialność za swoje czyny i zachowania.

Czy to się udało? Na to pytanie powinni odpowiedzieć sobie wszyscy uczestnicy zmagań na dziedzińcu Baszty. Dzisiaj my ocenialiśmy zawodników. Kiedyś być może ich wiadomości i umiejętności zweryfikuje i oceni samo życie. Wierzę, że nie zawiodą ani siebie ani wychowawców, którzy przygotowywali ich do konkursu, ani oczywiście mnie!

Pozdrawiam wszystkich uczestników i ich opiekunów. Za realizm, niedogodności, stres itp. w imieniu oceniających przepraszam.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej, który reprezentuje sieć ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Gimnazjaliści oceniani byli drużynowo. Punkty zdobyte z testu i z części praktycznej zadecydowały o wyłonieniu zwycięskiej drużyny. Każda drużyna mogła otrzymać max  352 pkt.

Punktacja przedstawia się następująco:

I Miejsce: ZSiP Złota (291 pkt.) w składzie: Kraj Katarzyna, Migda Krystian, Migas Mateusz oraz opiekun Wojciech Goryca.

II Miejsce: ZS Jurków (275,5 pkt.) w składzie: Cudecka Joanna, Marecik Marzena, Łoś Sylwia oraz opiekun: Anna Michalczyk.

III Miejsce: Gimnazjum Czchów (259 pkt.) w składzie: Buchowicz Anna, Rużyło Edyta, Czech Paweł oraz opiekun: Anna Michalczyk

IV Miejsce: ZS Tworkowa 256,5 pkt.) w składzie : Leszczyńska Dominika, Domagała Kamil, Gregorczuk Izabela oraz opiekun: Marta Potoczek

V Miejsce: ZS Tymowa (250,5 pkt.) w składzie: Sowa Maria, Heród Piotr, Mida Wacław oraz opiekun: Anna Witkowska

VI Miejsce: ZSiP Domosławice (235 pkt.) w składzie: Tokarczyk Aleksandra, Myszka Kinga, Toboła Karolina oraz opiekun: Janusz Łach.

Wszystkim GRATULUJĘ bo naprawdę zasługujecie na „szcun” ratowniczy.

MOKSiR Czchów

 

ZS Tymowa

ZS Tworkowa

ZSiP Domosławice

ZSiP Złota

ZS Jurków

Gimnazjum w Czchowie