Colorado 2013 - AKTK Bystrze

Kanion Kolorado w stanie Arizona to największy, choć nie najgłębszy, przełom rzeczny na świecie. Rzeka przebija się przez płaskowyż na długości ponad 450 kilometrów. Ściany kanionu w najgłębszym miejscu liczą 2133 metry wysokości. Szerokość kanionu waha się od 400 metrów do 29 kilometrów (ta ostatnia liczba czyni kanion najszerszym na świecie).

Każdego roku kanion odwiedza około 4,5 miliona turystów. Tylko kilka tysięcy ludzi ma szanse spłynąć rzeką. Liczba osób wypuszczanych każdego dnia na spływ jest ściśle limitowana. W całym kanionie (około 450 kilometrów) każdego dnia może przebywać nie więcej niż 500 osób.

Pomysł by spłynąć Colorado w Grand Canyon pojawił się w 1994 roku. W sierpniu tamtego roku, grupa kajakarzy Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej Bystrze działającego przy krakowskiej AGH pod kierownictwem Tomasza Jakubca zorganizowała wyprawę Colorado 94. Niestety z uwagi na brak wymaganego pozwolenia członkowie wyprawy nie mogli pokonać głównego odcinka rzeki. W 1994 roku ekipie udało się spłynąć jedynie odcinek rzeki Colorado z Diamond Creek do Lake Mead oraz Cataract Canyon. Członkowie wyprawy „Colorado 94” nie zrazili się jednak i zapisali na listę oczekujących zgodnie z wymaganiami GCNPS. W tym roku po 19 latach oczekiwań na spływ kajakami i pontonami Kanionem Kolorado wybiera się 16-osobowa grupa z AKTK Bystrze.

Wyprawa trwająca 18 dni i całkowite odcięcie w tym czasie od świata wymagają rozbudowanej logistyki dlatego Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic jako członek sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB włączyło się w przygotowanie ekipy kajakarzy pod względem medycznego zabezpieczenia wyprawy. W dniu 15.06.2013 r. zostało przeprowadzone praktyczne szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy na torze kajakarstwa górskiego w Wietrznicy. Szkolenie obejmowało również standardy amerykańskie w tym zakresie (resuscytacja krążeniowo-oddechowa wg AHA, szybkie badanie urazowe wg ITLS), które nie będą już stanowiły problemu dla uczestników szkolenia i oby nie musieli z nich korzystać.

Dużo pływania, niezapomnianych wspaniałych wrażeń i przygód kajakowych oraz bezpiecznego powrotu życzą: ratownicy KPP Andrzej i Piotr

Tak AKTK Bystrze promowało Biuro Doradczo-Usługowe BHP w kanionie Colorado w Grand Canyon


Tomasz Jakubiec - zdjęcia z komentarzem (szkolenie z PP)

Łukasz Pająk - materiał filmowy z Wietrznicy (szkolenie z PP)

Konsul w wodzie

Relacja z treningu z konsul USA

Filmik z treningu z panią konsul