KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY i OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE – I semestr zakończony.

22.06.2013 r. studenci Politechniki Krakowskiej studiów podyplomowych „Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie” uczestniczyli w ostatnich w tym semestrze zajęciach z zakresu pierwszej pomocy. Podczas zajęć praktycznych zmierzyli się z różnymi przypadkami mogącymi wydarzyć się na placu budowy. Poznali najnowsze wytyczne ERC przy wykonywaniu RKO. Ćwiczyli również szybkie badanie urazowe wg. ITLS aby po nim móc przystąpić do czynności ratunkowych w tym zaopatrywania ran, złamań, zwichnięć itp.

Studenci zakończyli pierwszą część studiów poświęconą szeroko rozumianemu technicznemu bezpieczeństwu pracy na budowie. Podczas 100 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń) została przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna w następujących blokach tematycznych:

Proces inwestycyjno-budowlany. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Charakterystyka placu budowy w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa pracy. Koordynator bioz, a biegły sądowy.

Technologie budowlane. Czynniki produkcji budowlanej. Jakość w budownictwie.

Prawo pracy.

Normalizacja przepisów bhp.

Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna w kształtowaniu warunków pracy.

Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych.

Zadania i organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

System  zarządzania BHP.

Wypadkowość. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne.

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ryzyka zawodowego.

Dokumentacja bhp.

Plan BIOZ.

Monitorowanie bhp.

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych warunków pracy na placu budowy.

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn budowlanych.

Ochrona przeciwpożarowa.

Udzielanie pierwszej pomocy.

Następne zmagania studentów rozpoczną się we wrześniu od 80 godzinnego kursu pedagogicznego kończącego te studia.

Życzymy Wszystkim udanych wakacji.

Rekrutacja - edycja II

Zdjęcia PK