NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji wspólnie z Biurem Doradczo-Usługowym BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej (w ramach działalności sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie) kolejny raz przeprowadziły akcję „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”.

Do trzech razy sztuka – poprzednie dwie zaplanowane akcje w Szczucinie nie odbyły się gdyż pogoda przeszkodziła organizatorom w jej przeprowadzeniu.

Dzięki uprzejmości Zespołu Historii Drogownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad akcję zorganizowano na terenie Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Celem akcji jest propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego i nie tylko zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków a przede wszystkim przełamywania oporu i strachu przed jej udzieleniem.

W soboty Szczucin nabiera podwójnego tempa. Odbywa się wtedy największy w tym terenie targ ściągający na plac handlowy mieszkańców z całego powiatu i innych województw. Ruch na trasie Dąbrowa Tarnowska – Kielce odznacza się wówczas wzmożonym ruchem (rozpoczęły się wakacje; trasa łączy północ z południem – nie zabrakło kupujących i sprzedających oraz turystów jadących na zasłużony odpoczynek).

Scenariusz akcji nie zmienia się od lat: policjanci WRD zatrzymują kierowców nie tylko do rutynowej kontroli, ale i tych którzy dopuścili się wykroczeń drogowych. Tym razem oprócz pouczenia kierowców o wykroczeniu jakie popełnili, zachęcenia do wzięcia udziału w instruktażu z zasad udzielania pierwszej pomocy proponowali zwiedzanie eksponatów muzealnych zgromadzonych na terenie zewnętrznym Muzeum.

Uczestnikami sobotniej akcji NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! byli przede wszystkim rodzice i ich dzieci. Kierowcy wraz z rodzinami chętnie uczestniczyli w instruktażu. Rodzice zadawali wiele pytań dotyczących udzielania pomocy małym dzieciom i niemowlętom. Pytano o ratowanie tonącego, o sposoby udzielania pomocy przy zakrztuszeniu lub zachłyśnięciu. Pytania nie pozostawały bez odpowiedzi, a możliwość sprawdzenia i przetrenowanie zdobytych wiadomości na fantomach utrwaliło zdobyte doświadczenia. Niektórzy rodzice wypróbowywali metody ratowania na swoich pociechach, ale uderzenie „łyżeczką” miedzy łopatki, czy uciśnięcia okolicy brzucha były tylko markowane.

Od listopada 2011 roku, Komenda Główna Policji w Warszawie rozpoczęła program wdrażania standardu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy do służby policjantów na terenie całego kraju. W trakcie akcji swoim doświadczeniem ratowniczym dzielili się funkcjonariusze WRD KPP Dąbrowa Tarnowska, którzy już odbyli takie szkolenie.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez kierujących otrzymano następujące odpowiedzi:

-   22 osoby w przeszłości uczestniczyło w szkoleniu z pierwszej pomocy (z czego dwudziestu w ostatnich pięciu latach),

-   26 osób potrafi udzielić pierwszej pomocy, a 33 udzieliłoby jej w razie konieczności,

-   34 osoby nie potrafi zastosować w praktyce AED,

-   25 osób woli sprawdzić tętno niż ostrożnie potrząsnąć za ramiona poszkodowanego w celu sprawdzenia jego przytomności,

W czasie czterech godzin akcji w instruktażu wzięło udział 38 osób (kierujący pojazdami i ich pasażerowie, a także przygodne osoby zainteresowane tym, co dzieje się na parkingu).

Na koniec instruktażu każdy z uczestników otrzymał materiały CIOP-PIB promujące bezpieczną pracę oraz przygotowane przez Biuro D-U BHP dotyczące zasad pierwszej pomocy a dzieci w nagrodę za cierpliwość i udział w szkoleniu dostały animowane filmy DVD o bezpieczeństwie pracy  oraz odblaskowe taśmy na rękę, które na pewno przydadzą się podczas wakacyjnych przejażdżek rowerowych.

Po instruktażu był czas na zwiedzanie eksponatów, które znajdują się na terenie Muzeum. Najmłodsi uczestnicy akcji mieli frajdę, bo nie na co dzień, w jednym miejscu można zobaczyć koparkę, walec, lokomotywę i wiele innych wspaniałych potężnych maszyn drogowych.

Z kart historii Muzeum

Muzeum powstało w 1982 roku, funkcjonuje jako Wydział Historii Drogownictwa. Muzeum gromadzi wszelkie pamiątki związane z budownictwem drogowym. Bryła głównego budynku z dwiema wieżami i łukowym przęsłem przypomina formą most. Do zwiedzania przeznaczone są dwie ekspozycje: zewnętrzna, na której można podziwiać maszyny i urządzenia, służące niegdyś drogowcom oraz wewnętrzna, która pokazuje eksponaty dotyczące budowy i utrzymania dróg i mostów, sposób pracy przy budowach w postaci scenek z figurami ludzkimi naturalnych rozmiarów, a także drogi i mosty w sztuce. Obok budynku, na niewielkim wzniesieniu zlokalizowany jest skansen maszyn drogowych, wybudowany w formie spiralnej alejki o długości ok. 1 km. Alejka wykonana jest z kostki brukowej, ma wbudowane oryginalne elementy dróg takie jak krawężniki, przepusty, kraty ściekowe itp. Budynek ze skansenem połączony jest kładką mostową o długości 51m. Wzdłuż alejki są ekspozycje fragmentów różnych nawierzchni stosowanych w drogownictwie, w chronologicznym układzie i wykonane z autentycznych materiałów używanych do budowy dróg. Na tych nawierzchniach są eksponowane maszyny drogowe pracujące przy budowie i utrzymaniu dróg. Na terenie Muzeum znajduje się również piękna figura św. Krzysztofa – patrona kierowców, który na pewno wszystkich biorących w sobotę udział w akcji NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!otoczy swoją opieką.

Atest

KPP Dąbrowa Tarnowska

e-kurier dąbrowski