"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (pieszych) z elementami pierwszej pomocy" w WTZ Dąbrowa Tarnowska

"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym z elementami pierwszej pomocy” pod takim tytułem 20 sierpnia 2013 r. podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej (które powstały z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń") uczestniczyli w prelekcji z praktycznym pokazem przeprowadzonym przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji podinsp. Marka Banasia i asp. szt. Jarosława Kmiecia oraz ratowników KPP Andrzeja i Piotra Dziedzic z Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej. Tematem prelekcji były zasady udzielania pierwszej pomocy oraz problematyka bezpiecznego poruszania się na drogach pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych oraz jak należy się zachować w przypadku, gdy jesteśmy świadkami wypadku.

Uczestnikom zostały przypomniane podstawowe numery telefonów alarmowych, znaki drogowe oraz sytuacje, w których należy na drodze zachować szczególną ostrożność (m. in. jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak powinien być wyposażony rower). Naczelnik WRD w obecności wszystkich podał za wzór do naśladowania dwóch wychowanków WTZ tj. Marcina Bezaka i Daniela Krawczyka za bezpieczne poruszanie się na drogach podczas jazdy rowerem. Dodatkowo każdy z uczestników mógł wsiąść do radiowozu i zapoznać się z jego wnętrzem jak i wyposażeniem indywidualnym funkcjonariusza policji a także ubrać kamizelkę odblaskową oraz czapkę policyjną. Po prelekcji wygłoszonej przez funkcjonariuszy Policji przystąpiono do części praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy mogli wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, rękoczyn (chwyt) Heimlicha oraz zaopatrzyć poszkodowanego z licznymi ranami, ćwicząc na profesjonalnych fantomach do nauki pierwszej pomocy.

 

Uczestnicy żywo reagowali na przekazywane informacje, można było zaobserwować na ich twarzach uśmiech i zadowolenie. Szczególne wrażenie zrobił fantom urazowy demonstrujący poważne rany cięte, oparzenia, amputacje i złamania. Wszyscy z entuzjazmem brali czynny udział w zapatrywaniu ran i bandażowaniu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali ulotki na temat bezpieczeństwa w sporcie, jak bezpiecznie postępować podczas gry w piłkę, pożarów, burzy itp. oraz zachowania się w razie wypadku z udziałem poszkodowanych. Materiały edukacyjne dostarczyli Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic (członek sieci ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB) – organizator spotkania.