20-lecie powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Tarnowie

13 września 2013 r. w Sali Hotelu Cristal Park w Tarnowie oddział tarnowski OSPSBiHP świętował 20-lecie powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz  60-lecia służby bhp wspólnie z Grupą Azoty S.A. Tarnów. Jubileuszowe spotkanie otworzył Prezes Zarządu oddziału tarnowskiego OSPSBHP Stanisław Ciołek. Powitał wszystkich uczestników i odczytał list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Tarnów Ryszarda Ścigała skierowany do członków stowarzyszenia. Następnie Kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie Benedykt Zgadło przekazał list gratulacyjny od Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie Tadeusza Fica.

Stanisław Ciołek w krótkim wystąpieniu przedstawił szeroko rozumianą kulturę bezpieczeństwa, mówił o tym, że w codziennym życiu kultura bezpieczeństwa, jest tworzona przez to, co i jak robimy, a nie przez to, co mówimy. Następnie Kierownik PIP O/Tarnów Benedykt Zgadło w swoim wystąpieniu przypomniał rys historyczny powstania służby bhp na ziemiach polskich i nie tylko. Przypomnienie historii wzbudziło zainteresowanie wszystkich uczestników tym bardziej, że Nadinspektor w swoim referacie przywoływał cytaty wybitnych ludzi, którym los człowieka, ich pracy i bezpieczeństwa nie był obcy. Z kolei Andrzej Grobecki Kierownik Działu BHP przedstawił „System Bezpieczeństwa Pracy” w Grupie Azoty S.A. Tarnów. Na zakończenie wystąpił ekspert ds. BHP certyfikowany przez CIOP-PIB Andrzej Dziedzic z prezentacją NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!, w której przedstawił podstawy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz tworzenia tzw. systemu ratunkowego w zakładach pracy oraz zachowania się na miejscu wypadku.

Po tym był czas na zwiedzanie stoisk z odzieżą roboczą, obuwiem, środkami ochrony indywidualnej i sprzętem chroniącym pracownika przed upadkiem firm: Berendsen, Honeywell, Inspektor BHP, MSA, Robod, Supon. Następnie uczestnicy udali się na zwiedzanie Grupy Azoty S.A. Tarnów. Pokazano nowoczesną linię do produkcji kwasu azotowego i kaprolaktamu. Po odbytej wycieczce obył się praktyczny pokaz zastosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem wykonany przez Tomasza Opioła z Capital Safety Group.