Ochotnicza Straż Pożarna gminy Czchów doskonali swoje umiejętności razem z Biurem D-U BHP

Ochotnicza straż pożarna (OSP) to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

W dniu 25.10.2013 r. Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzeja Dziedzica zorganizowało dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Czchów bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Od godziny 15-tej ochotnicy – strażacy zmagali się z fantomami do resuscytacji krążeniowo-oddechowej o różnej skali trudności, ćwiczyli szybkie badanie urazowe wg. standardów ITLS podczas którego zostali zaznajomieni z tlenoterapią bierną i czynną oraz szynami próżniowymi. Mieli możliwość pod okiem ratowników doskonalić swoje umiejętności z poszkodowanymi, którzy byli w nietypowych pozycjach. Miłym zaskoczeniem dla szkolących była dyscyplina słuchaczy oraz chęć przypomnienia bądź pozyskania nowych wiadomości.

Szkolenie wizytował Burmistrz Czchowa Marek Chudoba wraz z gminnym komendantem ZOSP RP Piotrem Musiałem oraz V-ce Burmistrz Czchowa Tadeusz Płachta, który wziął czynny udział w końcówce szkolenia. W związku z dużym zainteresowaniem strażaków ustalono, że następne szkolenie będzie poświęcone ewakuacji poszkodowanego (ćwiczenia z: metod przemieszczania poszkodowanych w różnych sytuacjach, zakładania kołnierza ortopedycznego, opatrywania ran, ułożenia na desce).

Materiały edukacyjne dostarczyli: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Atest Ochrona Pracy oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic (członek sieci ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB) – organizator szkolenia.