Andrzej Dziedzic laureatem Złotych Szelek 2013 w kategorii: "Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracownika"

Od 1997 r. redakcja miesięcznika Atest – Ochrona Pracy organizuje konkurs ZŁOTE SZELKI. Statuetka wyróżnienia jest już w posiadaniu 55 osób, wśród których są specjaliści bhp, wykładowcy ergonomii, pracownicy naukowi i autorzy najlepszych artykułów zamieszczonych na łamach ATESTU, a także najlepszych prac dyplomowych. Pomysłodawcą tego wyróżnienia był redaktor Jerzy Knyziak.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

• promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracownika,

• wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii,

• autor najlepszego artykułu zamieszczonego na łamach ATESTU w minionym roku.

Laureaci wyróżnienia ZŁOTE SZELKI to ludzie od lat związani z ochroną pracy, którzy ją tworzą, propagują, dla których jest zawodem, pasją i źródłem satysfakcji. W pewnym sensie podważają oni aktualność sformułowania zawartego w preambule, mówiącego o niezbyt licznej grupie ludzi zajmujących się sprawami bhp. Sprawy ochrony pracy przedstawiane są zbyt często w sposób szablonowy i mało przekonujący. W rezultacie nie przywiązują do nich wagi pracodawcy i pracownicy. Redakcji znane są jednak instytucje i ludzie, którzy w sposób twórczy zajmują się sprawami bhp.

W dniu 14 listopada 2013 r. w Krakowie podczas 6. Ogólnopolskiej Konferencji miesięcznika ATEST pt. "Identyfikacja zagrożeń jako podstawa oceny ryzyka" do grona laureatów ZŁOTOSZELKOWCÓW w kategorii Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracownikadołączył Andrzej Dziedzic

Nie mam żadnych szczególnych uzdolnień. Cechuje mnie tylko niepohamowana ciekawość" (Albert Einstein). Być w gronie ZŁOTOSZELKOWCÓW to zaszczyt. Bardzo dziękuję Kapitule Redakcji ATEST-u za tak wysoką ocenę i wybór mojej kandydatury. Przy tym wyróżnieniu wypada zacytować Konfucjusza, który odzwierciedla moją pasję „Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować.

Laureaci 2013 Atest

Andrzej Dziedzic kandydatem: Atest 17. edycja Złote Szelki

Kandydata do konkursu zgłosił Burmistrz Miasta Czchów