Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie – I edycja zakończona testem zaliczającym

W dniu 8 grudnia 2013 r. studenci na ostatnim zjeździe I edycji studiów podyplomowych „Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie" prowadzonych w Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przystąpili do egzaminu końcowego.

Studia podyplomowe cieszyły się dużą popularnością i dlatego uruchomiono II edycję, która obecnie jest w trakcie realizacji bloku technicznego. Trwa rekrutacja do III edycji tych studiów – ZAPRASZAMY.