ENERGOTERM firma godna naśladowania

W okresie od 27.01 do 1.02.2014 r. Zbigniew Myśliwiec z Biura Dokumentacji Kadrowo-Płacowej i Usług BHP w Częstochowie oraz Andrzej Dziedzic przeprowadzili szkolenia specjalistyczne bhp i pierwszej pomocy dla pracowników Przedsiębiorstwa Specjalistycznego ENERGOTERM sp. z o.o. w Toruniu. To efekt współpracy pomiędzy ekspertami ds. BHP certyfikowanymi przez CIOP-PIB.  Prowadzone zajęcia to ponadstandardowe szkolenia, które firma zorganizowała  swoim pracownikom. Wykładowcy podzielili się swoim doświadczeniem z każdą z trzech grup pracowniczych (2 robotnicze i 1 kierownicza) prowadząc dla każdej ponad 30 godzin wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia obejmowały:

- zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarze budowy (zagrożenia środowiskowe, charakterystyka wypadków w budownictwie i stanowisk pracy przy wykonywaniu robót budowlanych w tym, niebezpiecznych),

- odpowiedzialność osób kierujących pracownikami wynikająca z Kodeksu pracy, Kodeksu karnego i prawa budowlanego,

- doświadczenia z pracy biegłych sądowych.

Każda z grup uczestniczyła w praktycznym szkoleniu z pierwszej pomocy.

W imieniu własnym i Biura Dokumentacji Kadrowo-Płacowej i Usług BHP z Częstochowy pragnę wyrazić podziękowanie Zarządowi Spółki za wybranie naszych firm do prowadzenia zajęć. Postawa Zarządu w podnoszeniu kultury bezpieczeństwa oraz zaangażowanie pracowników w trakcie szkolenia skłania do refleksji, że w naszym kraju są firmy, którym zależy na bezpieczeństwie..

ATEST