Omdlenie

Jeżeli widzisz osobę, która się osuwa – zareaguj! Chwyć ją. Nie dopuść aby się przewróciła. Nie czekaj aż ktoś inny to uczyni bo może to być za późno. NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! Omdlenia przytrafiają się najczęściej w miejscach, w których jest duszno, gorąco, brakuje powietrza, a ludzie przez dłuższą chwilę pozostają w pozycji stojącej. Mogą to być m.in. kościoły, środki komunikacji miejskiej oraz inne duże skupiska ludzi.

 

Omdlenie jest to stan krótkotrwałej utraty przytomności, czucia i zdolności wykonywania ruchów. Zwykle dochodzi do niego w przypadku spadku ciśnienia krwi, gdy do mózgu dociera za mało tlenu. Ponadto do przyczyn omdleń można zaliczyć:

 

 • zbyt szybkie przyjęcie pozycji stojącej,
 • wyczerpanie,
 • doznanie silnych emocji (np. wzruszenie, widok krwi) i/lub stresu,
 • przegrzanie organizmu,
 • nieprawidłowy rytm pracy serca,
 • choroba lub przyjmowanie leków,
 • ból lub obawa przed bólem.

Omdlenie zwykle poprzedzają takie objawy, jak:

 • zawroty głowy,
 • zaburzenia widzenia,
 • kołatanie serca,
 • nudności,
 • wymioty,
 • przyśpieszony oddech,
 • zblednięcie twarzy,
 • sinica warg,
 • pocenie się.

Jednocześnie chory odczuwa duszność, szum w uszach, widzi „płatki” przed oczami lub „robi mu się ciemno” itd. W następnej chwili traci przytomność i przewraca się lecz kontroluje to resztkami świadomości. Omdlenie przechodzi zazwyczaj szybko. Już po kilku sekundach lub minutach objawy ustępują. Po odzyskaniu przytomności pozostaje często uczucie znużenia i ból głowy.

Pierwsza pomoc w omdleniu

Udzielenie pierwszej pomocy nie jest trudne. Każdy z nas może to zrobić. Nie wymaga żadnych specjalistycznych działań, a powinno ono wyglądać tak:

 • wyniesienie poszkodowanego z miejsca, w którym omdlał (np. kościół), a gdy jest to niemożliwe zapewnienie dostępu świeżego powietrza, rozpinając uciskające części odzieży, takie jak: kołnierzyk, krawat, pasek,
 • ułożenie na wznak (na plecach),
 • ocena funkcji życiowych, czyli udrożnienie dróg oddechowych poprzez odgięcie głowy do tyłu a następnie ocena oddechu przez 10 sekund (w tym czasie powinniśmy usłyszeć co najmniej dwa oddechy),
 • uniesienie nóg poszkodowanego do góry.

Po wykonaniu powyższych działań osoba poszkodowana po chwili powinna odzyskać świadomość. Jeśli tak się nie dzieje, to mamy do czynienia z utratą przytomności i koniecznie musimy wezwać pogotowie ratunkowe.

By prawidłowo udzielić pierwszej pomocy w omdleniu, powinniśmy wystrzegać się utartych od pokoleń w naszym społeczeństwie działań. Nie wolno:

 • szarpać poszkodowanego, klepać po twarzy, zadawać bólu,
 • cucić za pomocą soli trzeźwiących ani innych środków,
 • chlapać wodą,
 • zostawiać ratowanego samego,
 • wlewać napojów ani wpychać jedzenia do ust,
 • podawać żadnych leków.

Pamiętaj!
Powtarzające się omdlenia zawsze powinny być poddane diagnostyce medycznej. W tym celu należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.