Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie - rekrutacja

Politechnika Krakowska ogłasza nabór na studia podyplomowe Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie”. Poprzednie edycje studiów cieszyły się dużą popularnością dlatego został ogłoszony nabór do kolejnej edycji. Coraz częściej w mediach oraz w prasie fachowej poświęconej bezpieczeństwu słyszy się o koordynatorze ds. bhp. Studia są ciekawą propozycja dla zainteresowanych aby ugruntować wcześniej nabytą wiedzę, skonfrontować ją z wykładowcami, którzy na co dzień zajmują się tematyką związaną z bezpieczeństwem pracy w budownictwie podczas zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych oraz poznać najnowsze trendy w tym temacie.


Podczas 180 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń) zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna w następujących blokach tematycznych:

Proces inwestycyjno-budowlany. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Charakterystyka placu budowy w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa pracy. Koordynator bioz, a biegły sądowy.

Technologie budowlane. Czynniki produkcji budowlanej. Jakość w budownictwie. Prawo pracy. Normalizacja przepisów bhp. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna w kształtowaniu warunków pracy. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych. Zadania i organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy. System  zarządzania BHP. Wypadkowość. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ryzyka zawodowego. Dokumentacja bhp. Plan BIOZ. Monitorowanie bhp. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych warunków pracy na placu budowy. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn budowlanych. Ochrona przeciwpożarowa. Udzielanie pierwszej pomocy oraz  kurs pedagogiczny.

Więcej informacji na: Politechnika Krakowska

8.02.2014 r. studenci Politechniki Krakowskiej studiów podyplomowych „Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie” uczestniczyli w ostatnich w tym semestrze zajęciach z zakresu pierwszej pomocy. Podczas zajęć praktycznych zmierzyli się z różnymi przypadkami mogącymi wydarzyć się na placu budowy. Poznali najnowsze wytyczne ERC przy wykonywaniu RKO. Ćwiczyli również szybkie badanie urazowe wg. ITLS aby po nim móc przystąpić do czynności ratunkowych w tym zaopatrywania ran, złamań, zwichnięć itp.