Biuro D-U BHP w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

SAFETY TECH” koło naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) zaprosiło Andrzeja Dziedzica z Biura Doradczo-Usługowego BHP z Dąbrowy Tarnowskiej - członka Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanego przez CIOP-PIB aby podzielił się swoim doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy.

W dniu 19 marca Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic przeprowadziło  szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie miało miejsce w pracowni zagrożeń fizycznych w budynku WSZOP. W krótkiej prezentacji przedstawiono współczesne techniki udzielania pierwszej pomocy oraz aspekty prawne jej stosowania. Główny nacisk  szkolący  położyli  na  praktyczne  ćwiczenia.  Przez  4  godziny  członkowie koła zmagali się z  fantomami urazowymi oraz do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności  opatrywania ran i złamań a ponadto ćwiczyli szybkie badanie urazowe wg. standardów ITLS (International Trauma Life Support), układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej i przekładanie poszkodowanego z brzucha na plecy.

W szkoleniu oprócz studentów  II  i  III  roku  studiów o  kierunku  bezpieczeństwo   i   higiena  pracy  wziął  udział  opiekun koła dr inż. Damian Hadryś. Biorąc czynny udział w szkoleniu uświadomił studentom, że na każdym spoczywa obowiązek udzielania pierwszej pomocy niezależnie od zajmowanego stanowiska, wykształcenia czy też pochodzenia.  W trakcie szkolenia omówiono również zagrożenia jakie mogą przytrafić się studentom w pracowni fizycznej oraz jak praktycznie udzielić pierwszej pomocy wykorzystując do tego zawartość apteczki laboratoryjnej.

Dla uczestników szkolenia Biuro D-U BHP dostarczyło  materiały edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz własne ulotki o tematyce bhp, pierwszej pomocy i inne promujący zdrowy tryb życia.

Mamy nadzieję, że jako przyszli „bhp-owcy” będą umieli wykorzystać i zastosować
w przyszłej pracy wiedzę nabytą w tym szkoleniu.

Na ręce dr. inż. Damiana Hadrysia składam gorące podziękowania za umożliwienie szerzenia idei niesienia pierwszej pomocy wśród studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

WSZOP - Koło Naukowe Safety-Tech